Karen Meinhardt – De Boer, directeur bij NMCX

‘Ik geloof meer in de dialoog’

22 mei 2023
Nieuws

De eerste 100 dagen zitten erop voor Karen Meinhardt – De Boer, als directeur bij NMCX, het centrum voor natuur en duurzaamheid in Haarlemmermeer. Haar enthousiasme is sinds dag één alleen maar groter geworden. Ze steekt de loftrompet af over haar team, inclusief de vrijwilligers, die weer in aantal groeien nadat de pandemie dit tot het nulpunt had gebracht.

Uitvoerder 

Oplopende getallen ziet ze ook bij het aantal deelnemers aan bijvoorbeeld het Haarlemmermeers kampioenschap tegelwippen van NMCX. Ze constateert dat steeds meer mensen NMCX weten te vinden, ze wijst met trots op de nieuwe website, Ze bespeurt bij Haarlemmermeerse bedrijven veel belangstelling voor haar centrum en de wil om ermee samen te werken en ook de gemeente, zegt Karen Meinhardt, nodigt NMCX steeds vaker uit.

Ze is ook dik tevreden met de positie die haar organisatie inneemt, namelijk die van uitvoerder. De gemeente subsidieert NMCX om Haarlemmermeer in de breedste zin van het woord te verduurzamen. Concreet betekent dit onder meer dat NMCX, samen met inwoners, scholen, bedrijven en organisaties de gemeente groener maakt en klimaatbestendiger, vrijwilligers ondersteunt die zwerfafval rapen, adviseert op het gebied van energietransitie, lesprogramma’s over voeding, groen en biodiversiteit aan scholen van het primair en het voortgezet onderwijs aanbiedt etc. 

Slimme volger 

Karen Meinhardt: “We zijn puur uitvoerder. We hoeven dus geen beleid te schrijven, niet bij allerlei vergaderingen aan te schuiven. Veel gemeenten zijn ook zelf uitvoerder, regelen bijvoorbeeld zelf tegelwipacties. Maar het is een bekend probleem dat gemeenten lang niet altijd voldoende aan uitvoering toekomen. En daar heeft Haarlemmermeer geen last van. De gemeente zegt van zichzelf dat ze niet voorop loopt maar een slimme volger is. Maar in Hillegom, Lisse, Haarlem en Heemstede vind je geen specifiek met de uitvoering belaste organisatie zoals NMCX.” 

Lerarentekort 

NMCX-directeur Karen Meinhardt heeft in haar beginperiode ook een idee opgedaan dat ze de komende tijd tot ontwikkeling wil brengen. In samenwerking met andere lesaanbieders uit de regio wil ze leraren en lessen aanbieden aan basisscholen in Haarlemmermeer. Leraren die les geven over alle thema’s waar NMCX zich op richt, dragen bij aan de bestrijding van het lerarentekort maar ook aan goed burgerschap van de kinderen. Dat laatste is een vereiste die de overheid aan het onderwijs stelt. “Kortom”, zegt Karen Meinhardt, “hier heeft iedereen baat bij.”

Directeur van NMCX, Karen Meinhardt-de Boer.

Bank 

Vóór ze als directeur aantrad bij NMCX, het centrum voor natuur en duurzaamheid in Haarlemmermeer, werkte zij bij de ING. Haar taak was om de bank te behoeden voor grote fouten. De overstap van Karen Meinhardt van een bankkantoor naar een oude, niet zo duurzame  gymzaal in Hoofddorp, waar NMCX is gevestigd, is ogenschijnlijk een radicale.

Maar het is niet zo dat de 36-jarige moeder van twee jonge zoontjes plots het groene licht heeft gezien of dat zij zich ineens bewust is geworden van de klimaatverandering en de impact daarvan. De veganistische Karen Meinhardt was altijd al een idealist, leefde al milieubewust en was er altijd al op ingesteld om mensen te helpen, zoals ze zelf zegt. Dat laatste heeft ze met de paplepel ingegoten gekregen van haar vader, uroloog en haar moeder, verpleegkundige. “Ik had bij mijn cv die ik naar NMCX stuurde een lijst gedaan met 20 punten waarmee ik mijn leven duurzaam inricht.”  

 Zwarte vingertop

Als ze een moment moet aanwijzen waarop ze zich extra bewust werd van de zorgwekkende omstandigheden op aarde, wijst ze naar haar Londense jaren, alweer een tijdje terug. “Consumeren, consumeren, consumeren. Dat is wat de mensen daar doen. Daarbij vergeleken is de Nederlandse cultuur behoudender. Hier wordt meer gespaard. En al die smog daar. Als ik buiten was geweest en ik streek met mijn vinger over mijn neus, had ik een zwarte vingertop.” “En ik heb heel veel dierenleed gezien”, voegt de veganiste eraan toe.

Ze snapt dat de overstap van ING naar NMCX als opmerkelijk kan worden gezien maar ze wijst ook op de logica: “Bij de bank hield ik me met cijfers en processen bezig en met gedragsverandering. Dat doe ik als directeur van NMCX natuurlijk ook. Zeker, er zijn ook grote verschillen. Zo kijk ik er van op hoe gretig in Haarlemmermeer informatie wordt gedeeld over alle thema’s waarmee NMCX zich bezig houdt. Dat was bij de bank niet zo want daar letten we op onze concurrentiepositie.”  

Apocalyptisch

Die gedragsverandering bewerkstelligt ze liever niet met panische apocalyptische vergezichten maar juist door mensen te laten ervaren dat ze met vaak simpele ingrepen, zoals tegelwippen, enorm kunnen bijdragen aan een klimaatbestendige en groene leefomgeving. “Enkele tientallen inwoners die tegelwippen, zijn al snel goed voor

duizend vierkante groene meters. En als ik dan zie hoe serieus de gemeente het vergroenen van de openbare ruimte neemt en hoe concreet ze daar al mee bezig is dan denk ik dat de gemeenschap Haarlemmermeer als geheel ver kan komen.”   

Vastplakken  

De strategie van het zelf laten ervaren, is net zo goed van toepassing op het gebied van kleding, voeding, mobiliteit, water en afval, benadrukt de directeur. Het is haar vaste overtuiging dat dát de juiste weg is. Zij zal zich niet snel vastplakken aan bureaus van gemeentebestuurders of aan het asfalt van Haarlemmermeerse wegen. “Het is wel goed dat er zo’n geluid als dat van Extinction Rebellion is. Maar het geluid alléén is niet zaligmakend, het gaat er ook om hoe je veranderingen bewerkstelligt. Ik geloof meer in de dialoog, in het gematigde dan in oorlogssferen, het aanwijzen van  zondebokken en in het veroordelen en afstraffen van fouten. Fouten maken we allemaal, ikzelf niet uitgezonderd, ik ben ook maar een mens.”