De locatie van het Marktgebouw

Dóórgaan met Marktgebouw is de enige optie

02 februari 2023
Nieuws

Het is alsof je het geluid van piepende remmen hoort nadat je zelf, na héél lang wachten, juist het gaspedaal diep hebt ingetrapt. Zo ervaart wethouder Marjolein Steffens-van de Water de recente ontwikkelingen rondom het nieuw te bouwen Marktgebouw in het centrum van Nieuw-Vennep, de Nieuwe Kom.

Punthoofd

“Ik krijg er een punthoofd van”, zegt ze. Maar ze voegt er onmiddellijk aan toe dat ze vast van plan is om de blik op de toekomst gericht te houden en zich niet terug de historie in wil laten trekken. Die boodschap richt ze rechtstreeks aan de inwoners en ondernemers van Nieuw-Vennep, die al zo’n twintig jaar opgezadeld zitten met een grotendeels braakliggend centrum in hun dorp. Eén van die inwoners is de wethouder zelf. Aan die aanblik moet volgens de wethouder zo snel mogelijk een einde komen. “Dat was het plan, dat is het plan en dat blijft het plan. Dóórgaan met het Marktgebouw, met de Nieuwe Kom, is de enige optie.”

Steun

De wethouder, die pas enkele maanden bestuurlijk verantwoordelijk is voor de Nieuwe Kom, kan rekenen op steun van het college en het grootste deel van de gemeenteraad in de zoektocht naar een geschikte marktpartij om de benodigde percelen van de gemeente te kopen en daarop het Marktgebouw te bouwen. “De aanbestedingsprocedure loopt dan ook al en we zijn verheugd dat er vijf partijen geselecteerd zijn die een inschrijving mogen doen”, aldus de wethouder.

Marktgebouw als gangmaker

In het Marktgebouw zien burgemeester en wethouders een belangrijke stap op weg naar een levendig, leefbaar en aantrekkelijke Nieuwe Kom. En een beeldbepalende gangmaker van het centrumgebied. Het Marktgebouw komt op de kop van het Harmonieplein. Het is de bedoeling om hier enkele tientallen appartementen te bouwen. In het onderste deel van het Marktgebouw komt ruimte voor de bibliotheek en horeca.

Sinds duidelijk is dat de gemeente deze plannen na een langdurige impasse aan het concretiseren is, roert grondeigenaar Bakker zich. Hij dreigt met juridische stappen, benadert politieke partijen, de media en het publiek met verhalen die simpelweg niet kloppen, aldus wethouder Steffens. Ze baalt enorm van deze negatieve beeldvorming. Haar voorganger, wethouder Mariëtte Sedee, heeft in december 2021 gesprekken gevoerd met de heer Bakker. “Na deze gesprekken hebben we getracht een vervolggesprek te voeren. De gemeente verwerft nog steeds graag zijn gronden”, aldus wethouder Steffens.

Zoals de wethouder al herhaaldelijk heeft toegelicht, blijkt het perceel van de gemeente gelukkig groot genoeg voor een Marktgebouw, zij het in een kleinere omvang. De wethouder wil niet langer afhankelijk zijn van de medewerking van een derde partij. “Ik begrijp heel goed dat dat voor de betrokkenen teleurstellend is. Maar het is nodig omdat we net als heel Nieuw-Vennep niet nog langer willen wachten.”

De locatie waar het Marktgebouw gepland is.

Hoezo geen contact?

Het college was onaangenaam verrast dat de ondernemer via de media liet weten dat er geen contact met hem is opgenomen. “Een volgende bewering was dat wij de verkeerde contactgegevens zouden hebben gebruikt en deze ondernemer daarom nooit hebben bereikt. Welnu, we hebben de contactgegevens gebruikt van zijn eigen website, die ook in het kadaster zijn te vinden. Daar komt nog bij dat er met hem zelf is gesproken door ambtenaren en door mijn voorgangers. Dus: hoezo geen contact?”, vraagt de wethouder zich af.

Er bestaat geen overeenkomst

“En nu vernemen wij dat Bakker beweert dat er wél een overeenkomst is bereikt. De vraag rijst dan onmiddellijk hoe je dat moet rijmen met de bewering dat er geen contact is geweest. Maar los daarvan: er is geen overeenkomst, die bestaat niet.” De wethouder vindt het vervelend dat het zo is gelopen en had graag een reactie ontvangen op haar aanbod om samen een kop koffie te drinken. “Deze uitnodiging staat sinds december en heb ik laatst herhaald. Sinds duidelijk is geworden dat we dóór willen met het Marktgebouw gaat hij een gesprek met ons uit de weg”.

Venneper

Wethouder Steffens is voldoende op de hoogte van het verleden om zich niet af te laten leiden en door te gaan. “Ik heb het gaspedaal verder ingetrapt en wil graag doorrijden.” Haar voorganger, wethouder Mariëtte Sedee, denkt er precies zo over. Eerdere gesprekken tussen haar en de Vennepse zakenman hebben geen resultaat opgeleverd waar je mee verder kunt.

“Maar ik herhaal”, zegt wethouder Steffens, “dat de heer Bakker welkom is. Ik wil graag met hem in gesprek. Maar dan wel over de toekomst van het centrum van Nieuw-Vennep. De gemeente gaat daar nu echt werk van maken. Hij zegt dat hij hart heeft voor Nieuw-Vennep en het beste voor heeft met zijn dorp. Ik wil dat graag geloven. Ik ken dat gevoel namelijk heel goed. Ik ben ook een Venneper.”