IJweg Zwanenburg

Het gedeelte van de IJweg tussen de Lijnderdijk, Zwanenburgerdijk en de Dennenlaan is aan onderhoud toe. Op 2 november 2017 is er een informatiebijeenkomst gehouden over de reconstructie van de IJweg.

Aanpassen ontwerpen

De ontwerpen zijn aangepast op basis van de reacties die na de informatiebijeenkomst zijn gegeven en een extra verkeersonderzoek dat is uitgevoerd. Hierin is het aantal voertuigen, de snelheid en de parkeerdruk gemeten. De aangepaste ontwerpen zijn begin april besproken met de dorpsraad en het IJweg-comité. 

Aangepaste ontwerpen

Er zijn 2 aangepaste ontwerpen besproken met de dorpsraad en het IJweg-comité.

  • Ontwerp A (PDF). Met slingers in de rijweg. Dit worden ook wel asverspringingen genoemd.

  • Ontwerp B (PDF). Een rechte rijweg.

Beide kruisingen krijgen een geel attentievlak dat iets verhoogd is.

Ontwerp A heeft de meeste stemmen gekregen. Het project wordt verder voorbereid. Alle vragen en reacties zijn verzameld. Van de antwoorden op de vragen en reacties is een reactieoverzicht gemaakt.

Wat er verder gaat gebeuren

Binnenkort start aannemer JdB groep met de werkzaamheden. Het uitvoeren van werkzaamheden is nooit helemaal zonder risico. De aannemer doet er natuurlijk alles aan om schade aan woningen of bedrijfspanden te voorkomen. Daarom heeft de gemeente de firma Van Monsjou & Partners gevraagd om voor de start van de werkzaamheden een bouwkundige opname uit te voeren.

Een bouwkundige opname is een controle van een woning of bedrijfspand. Een inspecteur van Van Monsjou & Partners controleert de buitengevels, de wanden, plafonds en vloeren van de verschillende kamers en andere binnenruimtes. Er worden foto’s gemaakt en alles wordt in een minicomputer opgeslagen. De bouwkundige opname duurt ongeveer 45 minuten en is gratis voor bewoners of gebruikers van het bedrijfspand.

De bouwkundige opname is niet verplicht. De gemeente raadt wel aan deze uit te laten voeren. Dit om mogelijke meningsverschillen tijdens of na de werkzaamheden te voorkomen.

Planning bouwkundige opname

In de maand juni voert de inspecteur van Van Monsjou & Partners de bouwkundige opnamen uit. Hij doet dit in 3 delen:

Van 3 juni tot en met 7 juni        

  • Vanaf de Olmenlaan tot aan de Dennenlaan/bocht IJweg.

Van 11 juni tot en met 14 juni   

  • Vanaf de Wilgenlaan tot aan de Olmenlaan.

Van 17 juni tot en met 20 juni   

  • Vanaf de Lijnderdijk tot aan de Wilgenlaan.

In de week die hierboven genoemd staat gaat de inspecteur langs bij de woningen en bedrijfspanden van dat deel van de IJweg. Bewoners kunnen ook een afspraak maken met Van Monsjou & Partners. De afspraak die wordt gemaakt vindt plaats in de week die hierboven genoemd staat voor dat deel van de IJweg.

Aan huurders wordt gevraagd om direct contact op te nemen met de eigenaar en de brief die zij hebben ontvangen door te sturen. Aan eigenaren die een bouwkundige opname willen laten uitvoeren maar de woning of het bedrijfspand verhuren wordt gevraagd om contact op te nemen met de huurders. Als bewoners of gebruikers van het bedrijfspand in de geplande opnameperiode zelf niet aanwezig zijn, kunnen zij vragen of er iemand anders bij de opname kan zijn.

Als bewoners of gebruikers van het bedrijfspand geen bouwkundige opname willen laten uitvoeren, kunnen zij  dit via e-mail aan Van Monsjou & Partners doorgeven. Als de inspecteur van Van Monsjou & Partners niemand thuis treft of niets van bewoners of gebruikers van het bedrijfspand hoort, maken zij alleen een bouwkundige opname van de buitenkant van de woning of het bedrijfspand.

Contactgegevens Van Monsjou & Partners

Voor het maken van een afspraak of om door te geven dat u geen bouwkundige opname wilt laten uitvoeren stuurt u een e-mail naar afspraken@vanmonsjoupartners.nl. Graag “kenmerk 201905093” in de onderwerpregel zetten. In de e-mail zelf zet u uw naam, adres, telefoonnummer en welke datum en dagdeel (ochtend of middag) u het beste uitkomt. Dit moet wel een datum zijn in de week die genoemd staat bij het deel van de IJweg waar u woont of waar uw bedrijfspand staat. U krijgt dan zo snel mogelijk een bericht terug.

Wilt u meer informatie of heeft u vragen over de bouwkundige opname? Bel dan op werkdagen tussen 8.00 en 12.30  uur of 13.00  en 17.00 uur naar telefoonnummer 0251 221 446, keuzemenu 1.

Uw persoonsgegevens worden door Van Monsjou & Partners alleen gebruikt voor de bouwkundige opname en het rapport hiervan. Het rapport zelf wordt 7 jaar bewaard bij Van Monsjou & Partners.

Uitslag bouwkundige opname

Als alle bouwkundige opnamen klaar zijn staat het resultaat in een digitaal rapport met tekst en foto’s. In de eerste week van juli krijgen bewoners en gebruikers van het bedrijfspand van Van Monsjou & Partners een brief met daarin een inlogcode en wachtwoord. Hiermee kunt u het rapport van uw woning of bedrijfspand gratis downloaden op de website van Van Monsjou & Partners.

Als u vragen heeft over het rapport of u bent het niet eens met de inhoud ervan, dan kunt u tot en met 19 juli 2019 via e-mail contact opnemen met Van Monsjou & Partners. Vergeet niet om het referentienummer van uw bouwkundige opname in uw e-mail te zetten. Als u niet reageert, gaat Van Monsjou & Partners er vanuit dat u akkoord bent met het rapport.

Uitvoering werkzaamheden

De werkzaamheden zijn op dit moment gepland tussen 19 augustus en 20 december. De planning is nog niet definitief. De bewoners krijgen ongeveer twee weken voor de start van de werkzaamheden een brief thuisgestuurd.

Contactpersoon bij de gemeente

Heeft u vragen over de werkzaamheden aan de IJweg? Neemt u dan contact op met Mike van Amerongen via telefoonnummer 0900 1852. U kunt ook een e-mail sturen naar info@haarlemmermeer.nl. Graag “IJweg Zwanenburg” in het onderwerp zetten.