IJtochtzone: opnieuw inrichten groenstrook

De gemeente gaat de groenstrook van een deel van de IJtochtzone opknappen. Het gaat om het deel tussen het Haarlemmermeerse bos en Park 21. Bewoners die hier in de buurt wonen, hebben hierover meegedacht.

Werkzaamheden zijn eind november gestart

Alle beplanting is aangebracht. We wachten wij nog op het leveren en daarna plaatsen van het straatmeubilair, de ooievaarspalen en de insectenhotels. We verwachten dat de werkzaamheden eind maart klaar zijn.

Eerdere online bijeenkomsten

Er waren 4 online bijeenkomsten georganiseerd. De reacties en ideeën die we hebben ontvangen zijn zoveel mogelijk verwerkt in het ontwerp.

Tekening met de ideeën

Wij hebben de ideeën die we tot en met 4 november hebben ontvangen verwerkt in een tekening (pdf).

Samenvatting van de reacties tot en met 4 november met onze antwoorden

Als gemeente zijn we blanco gestart met dit project. Juist om zoveel mogelijk ideeën en reacties te krijgen. Dat is gelukt! We hebben veel reacties ontvangen via het reactieformulier, e-mail en tijdens de bijeenkomsten. Hartelijk dank hiervoor! Hieronder leest u een samenvatting. Bewoners die in het reactieformulier hebben aangegeven dat zij het hele (anonieme) overzicht willen ontvangen, krijgen dit via e-mail.

Wat we doen met de ontvangen reacties en ideeën

We gaan aan de slag met de ontvangen reacties en ideeën. We kunnen niet beloven dat we alle ideeën en reacties gelijk kunnen verwerken in dit ontwerp. Misschien lukt dat wel in de toekomst. Deze ideeën en reacties hebben we ontvangen:

 • De fraaie zichtlijnen open houden.
 • Een apart gebied met een hek waar honden los kun lopen en spelen.
 • Meer lantaarnpalen.
 • Wandelpad naast fietspad, de weg is breed genoeg. 
 • Wandelpad (naast fietspad) zo maken dat ook mensen met een rolstoel of rollator dit kunnen gebruiken. 
 • Kronkelende wandelpaadjes met stenen en van gemaaid gras aanleggen. En een pluktuin en paddenpoel. Bijvoorbeeld waar vroeger hoogspanningsmasten stonden. 
 • Meer bankjes neerzetten langs de wandelpaden.
 • Smalle paden opknappen.
 • Betere afvoer van regenwater, bijvoorbeeld in de speeltuintjes.
 • Natuurvriendelijke oever aanleggen in de lagere delen.
 • Meer/dichtere planten langs het fietspad zodat kinderen niet zo snel het fietspad op kunnen rennen. Vooral in de buurt van de speelplekken.
 • Op bepaalde delen geen bomen planten. Zonde van het uitzicht. 
 • Als er bomen komen, dan van een soort die niet te hoog wordt. Denk niet alleen aan het uitzicht maar ook aan zonnepanelen op daken.
 • Wat ruigere planten neerzetten.
 • Fruitbomen of walnootbomen (aan de Deltaweg is dit een groot succes) planten.
 • Het groen goed onderhouden. 
 • De een zegt meer maaien, de ander zegt minder maaien.
 • Geen picknickplekken aanleggen. Omdat men vaak niet alles netjes opruimt, geeft dit veel troep.
 • Paaltje met QR code neerzetten met informatie over het gebied.
 • Rand met wilde plukbloemen aanleggen.
 • Bepaalde spelplek (bij oranje speeltoestel) uitbreiden voor 12 tot 18 jaar. Ook meer stenen en bankjes bij de speelplekken. Deze bankjes zo neerzetten dat men naar de kinderen kan kijken.
 • Meer/dichtere planten in de buurt van de scholen zodat het geluid gedempt wordt. De grondheuvel is na werkzaamheden lager geworden. Deze weer hoger maken dan wordt het geluid ook minder.
 • Bollenstroken aanleggen voor mooie bloemen in het voorjaar.
 • De Sequoia die bewoners zelf hebben geplant en onderhouden graag laten staan.
 • Denk bij het aanleggen aan het Tweede Huis, verzorgingstehuis en de seniorenwoningen. Geen dingen hier in de buurt maken waar vooral de jeugd samenschoolt zodat er (meer) overlast ontstaat.

Reacties die niet onder het project vallen

Ook hebben we reacties ontvangen over delen of zaken die niet onder dit project vallen. Zoals de groenstrook vooraan aan de Deltaweg en tussen eiland 12 en 13. Of bankjes bij het voetbalveld bij eiland 9. We geven deze reacties door aan de beheerders van dit gebied zodat zij hier in de toekomst misschien iets mee kunnen doen.

Een bewoner zou het leuk vinden als er leuke activiteiten komen voor kinderen en ouders. Deze reactie hebben we doorgegeven aan de gebiedsmanager van dit gebied en de wijkraad.

Een aantal vragen moesten we nog uitzoeken. Hieronder de vragen met de antwoorden.

Wat gaan we doen met de betonblokken die er nog staan (van de hoogspanningsmasten die weg zijn)?

Niets, deze blijven staan. Deze vallen niet onder dit project.

Kunnen er gansonvriendelijke planten neergezet worden?

Omdat we bomen en struiken neerzetten, verwachten we dat de ganzen het gebied minder aantrekkelijk vinden. Ook hopen we dat mensen dit gebied vaker gaan gebruiken om te wandelen. Daardoor worden de ganzen vaker verstoord en komen hier dan niet meer of veel minder.

Zorgen over overlast

Een aantal bewoners maakt zich zorgen over overlast van bijvoorbeeld hangjongeren of nachtvissers. U kunt eventuele overlast melden. U kiest de categorie waarover u iets wilt melden en vult de melding in. De melding komt dan gelijk op de juiste afdeling binnen.

U kunt uw melding ook telefonisch doorgeven via telefoonnummer 0900 1852. Dan maakt een medewerker van ons Klanten Contact Centrum een melding aan.

Contact

Neem contact met ons op als u vragen heeft. U kunt bellen met Wim Dekker via telefoonnummer 0900 1852. Of stuur een e-mail naar info@haarlemmermeer.nl. Graag 'IJtochtzone' in het onderwerp zetten.