Huisnummering

Een nummeraanduiding is belangrijk voor de postbezorging en de bereikbaarheid voor hulpdiensten. Zonder nummeraanduiding kunt u zich ook niet inschrijven bij de gemeente.

Toekennen van huisnummers

De gemeente is verplicht nummeraanduidingen toe te kennen aan verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen. Dit zijn meestal huisnummers. Een verblijfsobject wordt sinds de wet Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) een eenheid van gebruik genoemd binnen 1 of meerdere panden. Bijvoorbeeld een woning of een winkel. Bij elk verblijfsobject hoort een huisnummer. Omgekeerd hoort een adres altijd bij een verblijfsobject, standplaats of ligplaats.


Wie geeft huisnummers af?

Vroeger vroeg de bewoner een huisnummer aan. Tegenwoordig geeft de gemeente automatisch een huisnummer af. Vaak zodra een nieuwe woning, winkel of een ander ‘verblijfsobject’ ontstaat. Bijvoorbeeld bij een nieuw pand dat zowel een woning als een winkel is, ontstaan 2 verblijfsobjecten. De gemeente geeft dan 2 adressen uit. Als een pand wordt gesloopt, vervallen verblijfsobjecten die daarbij horen. En dus ook de huisnummers.


Automatische uitgifte van nummeraanduiding

In deze situaties geeft de gemeente automatisch nummeraanduidingen uit:

  1. Wanneer een omgevingsvergunning (bouwen) wordt verleend voor de verblijfsobjecten bij een pand.

  2. Wanneer verblijfsobjecten ontstaan bij het verlenen van een splitsingsvergunning of samenvoegingvergunning.

  3. Bij een nieuw vergunde standplaats of ligplaats.

  4. De gemeente kan een bestaande nummeraanduiding wijzigen door uit te breiden of te vernummeren.

  5. De gemeente trekt nummeraanduidingen in bij het slopen van vastgoedobjecten en het intrekken van standplaatsen of ligplaatsen.


Wanneer geen nummeraanduiding?

Achter de voordeur geeft de gemeente geen nummers uit. Bijvoorbeeld bij:
 
  • Kamers in verpleeghuizen, bejaardenhuizen, verpleegstershuizen, studentenkamers.

  • Kantoorunits.

  • Ruimtes waar iemand inwoont.

Deze eenheden voldoen niet aan de criteria voor een ‘verblijfsobject’. Daarom krijgen zij geen nummeraanduiding. Wanneer de eenheden wel aan de criteria voldoen krijgen ze natuurlijk wel een eigen huisnummer!

Zelf nummeraanduiding aanvragen

Een bewoner of een bedrijf verzoekt in enkele gevallen de gemeente om een huisnummer uit te geven of te wijzigen. Meestal wanneer er nieuwe verblijfsobjecten bijkomen waar geen vergunning voor nodig is. De gemeente weet dan niet dat er verblijfsobjecten bij komen die een adres moeten krijgen. U kunt dan contact opnemen met de gemeente om de huisnummers te regelen. De nieuwe eenheden van gebruik moeten dan wel voldoen aan de strikte definitie van een verblijfsobject.


Strikte definitie van een verblijfsobject

Een verblijfsobject is gedefinieerd als “de kleinste binnen 1 of meer panden gelegen en voor woondoeleinden, bedrijfsmatige doeleinden of recreatieve doeleinden geschikte eenheid van gebruik die ontsloten wordt via een eigen afsluitbare toegang vanaf de openbare weg, een erf of een gedeelde verkeersruimte, onderwerp kan zijn van goederenrechtelijke rechtshandelingen en in functioneel opzicht zelfstandig is.”


Nevenadres

In sommige gevallen kan naast een uitgegeven adres een extra nevenadres worden aangevraagd. Bijvoorbeeld wanneer een bedrijf behalve de hoofdingang nog een afzonderlijke expeditie-ingang heeft die aan een andere openbare ruimte ligt. Een dergelijk nevenadres is voor leveranciers bijvoorbeeld handig bij het gebruik van navigatieapparatuur.


Huisnummer opvragen

Heeft u een nieuw gebouwd huis gekocht of gehuurd en weet u niet wat uw huisnummer is? U kunt uw huisnummer bij de gemeente opvragen. Wanneer in bestaande wijken woningen worden gesplitst of als bestaande bouw wordt vervangen door meerdere woningen (veelal appartementen) kunt u bij de gemeente terecht voor nieuwe huisnummers.


Vernummering

Het wijzigen van nummeraanduidingen heet vernummering. Dit heeft grote gevolgen voor bewoners, belastingen, gemeentelijke diensten, hulpdiensten of nutsbedrijven. De gemeente vervangt dan een bestaande nummeraanduiding door een nieuwe nummeraanduiding. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen bij nieuwbouwprojecten. Het is bij nieuwbouw niet altijd mogelijk om de nieuwe nummeraanduidingen in te passen tussen de bestaande nummeraanduidingen. De gemeente informeert eigenaren en gebruikers van te voren over de vernummering.