.

Transformatorstation

De gemeente Haarlemmermeer is al een lange tijd op zoek naar een locatie voor nieuwe transformatorstations. Dit gebeurt samen met de netbeheerders voor elektrische stroom: TenneT en Liander. Een transformatorstation zet elektriciteit om naar bruikbare stroom voor huishoudens en bedrijven.

Informatiebijeenkomst haalbaarheidsonderzoek transformatorstation Incheonweg

Op donderdag 21 januari van 19.00 tot ongeveer 20.00 uur organiseert gemeente Haarlemmermeer samen met TenneT en Liander een online informatiebijeenkomst over het haalbaarheidsonderzoek naar een transformatorstation aan de Incheonweg in Rozenburg.

Aanmelden bijeenkomst en vooraf vragen stellen

Wilt u bij de bijeenkomst aanwezig zijn? Dan kunt u zich aanmelden via dit formulier. Op het formulier kunt u ook vooraf vragen doorgeven die tijdens de bijeenkomst beantwoord worden. 

Meekijken online bijeenkomst

Op 21 januari komt op deze pagina een link te staan vanaf 17.00 uur naar de online bijeenkomst via YouTube. Via deze link kan iedereen de bijeenkomst volgen, ook zonder aanmelding. Ook is het mogelijk om de bijeenkomst later terug te kijken. Tijdens de bijeenkomst kunt u vragen stellen via Whatsapp.

Programma

Tijdens de bijeenkomst is er een filmpje over transformatorstations te zien. TenneT en Liander en de gemeente lichten het haalbaarheidsonderzoek toe. Daaronder valt ook onderzoek naar geluid, magneetvelden en inpassing. De gemeente informeert over de planning, hoe een besluit wordt genomen en de inspraak.

Brochure Tennet en Liander

TenneT en Liander hebben een brochure gemaakt over een nieuw transformatorstation in Haarlemmermeer en de mogelijke locatie voor een nieuw station aan de Incheonweg.

Vervolg bijeenkomsten

Omdat het 21 januari vooral gaat om informeren, organiseren TenneT en Liander en de gemeente een week later kleinere online bijeenkomsten waarin u in gesprek kan gaan met medewerkers van Liander, TenneT en de gemeente.
 

Transformatorstation locatie Incheonweg

Afbeelding: locatie Transformatorstation Incheonweg. In de rode stippellijn ligt de voorkeurslocatie voor een nieuw transformatorstation.

Bodemonderzoek 

Op dit moment is er haalbaarheidsonderzoek bezig. Onderdeel van dit haalbaarheidsonderzoek is het onderzoeken van de milieukundige kwaliteit van de bodem. Daarom is bodemonderzoek nodig op het perceel. Dit onderzoek vindt plaats in week 1 en 2 van 2021. 

Waarom een transformatorstation?

Een transformatorstation zet elektriciteit om naar bruikbare stroom voor huishoudens en bedrijven. Vanwege de economische groei is er grote behoefte aan extra elektriciteit in Haarlemmermeer. Die is onder andere nodig voor nieuwe bedrijven in de buurt van Schiphol, woningbouw en de energietransitie. De energietransitie is de overgang van fossiele brandstoffen op duurzame energiebronnen zoals zon en wind. We gebruiken dus meer elektriciteit. En daarom moeten er extra transformatorstations komen. Eerst ging het om één, ondertussen gaat het om twee nieuwe transformatorstations.

Nieuwe transformatorstations, maar waar?

Nieuwe transformatorstations moeten er komen. De vraag is: waar? Één locatie voor een transformatorstation wordt gezocht aan de westzijde van de A4 in de buurt van of op Schiphol Trade Park (STP). Het andere nieuwe transformatorstation moet voor stroom gaan zorgen in de A4-zone aan de oostzijde van de A4 in onder andere Schiphol-Rijk, Schiphol Logistics Park. In dit gebied hebben we gezocht naar een locatie.

Mogelijk transformatorstation in Rozenburg

De gemeente gaat nu samen met TenneT en Liander een mogelijke locatie onderzoeken, die aan de zuidkant van de Incheonweg ligt. Ongeveer in het midden tussen de Aalsmeerderweg en de Aalsmeerderdijk. De locatie ligt op het bedrijventerrein Schiphol Logistics Park (Zuid) in Rozenburg. Deze locatie ligt dicht bij de bedrijven die aangesloten moeten worden op het nieuwe transformatorstation. Hoe korter de kabels hoe beter, want ook de ruimte in de ondergrond is schaars en met korte kabels is er minder energieverlies.

Locatie nu wel mogelijk na aanpassing hoogspanningsvelden

Deze locatie is al eens eerder onderzocht. Toen was de locatie niet geschikt voor een transformatorstation. Door de hoogspanningsvelden zou het station te hoog worden voor het vliegverkeer op Schiphol. Maar locaties in het gebied van de A4-zone zijn moeilijk te vinden. Naar aanleiding van gesprekken tussen gemeente en de netbeheerders is besloten om alle hoogspanningsvelden van een nieuw transformatorstation onder te brengen in een gebouw in plaats van ze in de open lucht te plaatsen. Het gebouw sluit dan in omvang en uitstraling beter aan bij de bebouwing op Schiphol Logistics Park en neemt minder ruimte in dan wanneer de hoogspanningsvelden in de open lucht staan. Andere delen van de installatie zoals de transformatoren naar laagspanning, komen volgens het voorlopige plan wel in de open lucht te staan.

Planning en vervolg

De locatie aan de Incheonweg heeft nu de voorkeur voor het eerste nieuwe transformatorstation. De grond waar het om gaat is eigendom van de provincie Noord-Holland. TenneT, Liander en de provincie Noord-Holland verwachten het eens te kunnen worden over de verkoop van de grond aan TenneT en Liander. De locatie wordt nu verder onderzocht op de haalbaarheid. Dat onderzoek gaat over de milieuaspecten, de landschappelijke inpassing, geluid, elektromagnetische-velden en techniek. Daarnaast is onderzoek nodig over hoe deze locatie past bij de luchtvaart. Ook horen wij graag wat u vindt en welke mogelijke bezwaren u heeft, zodat we alle belangen mee kunnen wegen.

Het haalbaarheidsonderzoek neemt ongeveer drie maanden in beslag. Als uit het onderzoek blijkt dat een transformatorstation aan de Incheonweg haalbaar is, neemt de gemeenteraad een besluit over of een transformatorstation daar kan komen. Daarna moet het bestemmingsplan worden gewijzigd. De verwachting is dat de procedure voor de wijziging van het bestemmingsplan start in het eerste kwartaal van 2021. Het volgende besluit van de gemeenteraad is het vaststellen van het aangepaste bestemmingsplan.

Meer informatie en contact

De gemeente heeft samen met TenneT en Liander belanghebbenden persoonlijk geïnformeerd. Bewoners en ondernemers, die we niet persoonlijk hebben kunnen informeren, vragen wij om rechtsreeks contact op te nemen met de gebiedsmanager of de projectmanager van de gemeente. De gegevens leest u hieronder.

Voor contact over het haalbaarheidsonderzoek en de locatie kunt bellen met Frans Breg (projectmanager gemeente) of met Jos Bontekoe (gebiedsmanager gemeente) via telefoonnummer 0900-1852. U kunt ook een e-mail sturen naar transformatorstation@haarlemmermeer.nl.

Heeft u naar aanleiding van deze brief nog technische vragen over het transformatorstation? Neem dan contact op met de omgevingsmanager van TenneT en Liander Itske van Lith. Zij is bereikbaar via telefoonnummer 06-11129367 of per e-mail Haarlemmermeer@liander.nl.

Vragen en antwoorden Transformatorstation

Bekijk de pagina met veelgestelde vragen over de nieuwe transformatorstations.