Spectrum

Renovatie sporthal het Spectrum

Sporthal het Spectrum wordt helemaal opgeknapt voor de toekomst. Lees meer over de sporthal.

Woningbouw rondom het Spectrum

Rondom sporthal Het Spectrum worden nieuwe woningen gebouwd. Lees meer over de woningen.

Klankbordgroep

Met de klankbordgroep praat de gemeente over het bespreken van het participatieproces en meekijken en input leveren voor de verschillende ontwerpfases van het project. Lees meer over de klankbordgroep.

Meer informatie

Heeft u vragen of opmerkingen over Het Spectrum? Neem dan contact op met Bob Mol via email: B.Mol@haarlemmermeer.nl of via telefoon: 0900 1852.