Renovatie sporthal Het Spectrum


Sporthal het Spectrum wordt helemaal opgeknapt voor de toekomst. De sporthal krijgt onder meer een nieuwe entree, horecaruimte, vergaderruimte, kantoor en kleedkamers. Door de ingrijpende renovatie wordt de sporthal weer 40 jaar geschikt voor sportverenigingen en scholen.

De squashbanen, het restaurant, een deel van het zwembad en het gedeelte tussen het zwembad en de sporthal zijn gesloopt. De renovatie- en nieuwbouwwerkzaamheden zijn begonnen.  

Vertraging tijdens de renovatie

De renovatie van de sporthal van Sportplaza Het Spectrum is flink uitgelopen door onverwachte problemen tijdens de bouw. De planning was dat de sporthal in oktober 2018 gereed zou zijn. De verwachting is nu dat de sporthal rond de zomer van 2019 helemaal gerenoveerd is en weer gebruikt kan worden. Dit heeft veel effect gehad op het gehad op het bewegingsonderwijs van scholen in Hoofddorp. Inmiddels is voor 75% van de leerlingen een goed alternatief gevonden. Voor de rest van de leerlingen wordt naar een oplossing gezocht. Daarover vinden afzonderlijk overleggen met de scholen plaatst.
 

Duurzaamheid staat centraal

Duurzaamheid staat centraal bij de bouw van de sporthal. Zonnepanelen voorzien het gebouw van energie en de gevels worden geïsoleerd. Ook komt er vloerverwarming en een waterpomp voor warmte-koude opslag (WKO). Waar mogelijk worden materialen en onderdelen zoveel mogelijk hergebruikt. De oude sportvloer komt bijvoorbeeld te liggen in de nieuwe horecaruimte. Een gedeelte van de vloer en de verrijdbare tribune zijn overgenomen door andere sportclubs. Ook de lockers van de zwembaden zijn bij diverse organisaties terecht gekomen.

Buitenkant nieuwe Spectrum

Impressie van de gerenoveerde sporthal van Het Spectrum.

Café in het nieuwe Spectrum

Impressie van het nieuwe cafe van het Spectrum, met hergebruik van een deel van de oude vloer van de sporthal.


Meer informatie

Heeft u vragen of opmerkingen, dan neemt u contact op met Bob Mol via email: B.Mol@haarlemmermeer.nl of via telefoon: 0900 1852.