.

Inloopavond Sportplaza Het Spectrum

Dinsdag 10 mei van 17.00 tot 19.30 uur is er een inloopavond in Het Spectrum over de toekomstplannen voor het sportcomplex. Bezoekers kunnen hun mening geven over de inrichting van de openbare ruimte en laten weten hoe ze betrokken willen blijven bij de ontwikkelingen. Er kan een kijkje worden genomen in de ruimten die gerenoveerd of gesloopt worden.
Het plan is het zwembadgedeelte van Het Spectrum te slopen, het overige deel van het complex te renoveren en woningen te bouwen op het terrein. De gebouwen op het oude terrein van Lexpoint, tegenover Het Spectrum, worden gesloopt en ook daar komen woningen. Eigenaar Van Rhijn Bouw ontwikkelt het Lexpoint-terrein.  

Ontwerp renovatie sporthal

Tijdens de renovatie moet de sporthal onder meer een nieuwe entree en een nieuwe horecaruimte krijgen. De gemeente overlegt met scholen en sportverenigingen die gebruik van maken van Het Spectrum over renovatie van de sporthal en sloop van het zwembad. Dat gebeurt via Sportfondsen Haarlemmermeer. Alle wensen en eisen voor de sporthal worden vastgelegd in een Programma van Eisen (PvE). Daarna wordt een architect geselecteerd. Die zal zijn voorlopig ontwerp presenteren aan alle gebruikers en andere geïnteresseerden. Opmerkingen en wensen kunnen daarna worden verwerkt in het definitief ontwerp. Vervolgens wordt aan de gemeenteraad een krediet gevraagd voor de sloop van het zwembad en de renovatie van de sporthal.  

Ontwerp woningbouw en openbare ruimte

De gemeente stelt een ‘kavelpaspoort’ op met eisen voor de woningbouw op de ruimte die vrijkomt naast Het Spectrum. Vervolgens worden ontwikkelaars gevraagd om plannen in te dienen voor de woningbouw en voor de inrichting van het openbare gebied. Het gekozen plan wordt in de beginfase aan alle geïnteresseerden gepresenteerd. Opmerkingen en wensen kunnen dan nog worden verwerkt in het definitief ontwerp.

  Dakbedekking sporthal

De dakbedekking van de sporthal is in slechte staat en er zijn enkele lekkages. Daarom wordt het dak in de zomer van 2016, voorafgaand aan de grote renovatie, vervangen. De verwachting is dat deze werkzaamheden geen overlast veroorzaken voor gebruikers en omwonenden.  

Planning

De voorbereidingen voor de sloop en renovatie en voor de woningbouw hebben tijd nodig. Op zijn vroegst kunnen de werkzaamheden beginnen in de zomer van 2017. Omdat het streven is om overlast voor gebruikers van de hal (verenigingen en scholen) te beperken, stemt de gemeente de startdatum van de sloopwerkzaamheden met hen af. Bij de aanvraag van het krediet bij de gemeenteraad wordt de planning vastgesteld.

  Beperken overlast

Tot de sloop van het oude zwembad wordt extra toezicht gehouden in het gebied. De parkeerplaats is afgesloten met een slagboom om oneigenlijk gebruik en overlast op dit terrein tegen te gaan.

  Meedenken en op de hoogte blijven

Met een klankbordgroep van 10 tot 20 personen praat de gemeente graag verder over het participatieproces en de ontwerpfases. Via e-mail wordt iedereen die zich daarvoor aanmeldt na de bijeenkomsten van de klankbordgroep geïnformeerd over de vorderingen in het proces. Ook worden deze mensen uitgenodigd voor presentaties van het voorlopig ontwerp van de renovatie en van de nieuwe woonwijk. Aanmelden voor de klankbordgroep en de e-mailgroep kan tijdens de inloopavond opgeven of via een e-mail aan ineke.van.dijk@haarlemmermeer.nl. Daarnaast kunt u relevante informatie vinden op www.haarlemmermeer.nl/spectrum.  

Twee varianten

Op 30 november 2015 heeft de gemeente een inloopavond georganiseerd. Daar zijn twee varianten besproken:
  • behoud en renovatie van de sporthal
  • sloop van het hele complex en nieuwbouw van de sporthal
Beide varianten zijn de afgelopen maanden uitvoerig onderzocht. Bij nieuwbouw van de sporthal kunnen meer woningen worden gerealiseerd in het gebied en daarmee meer opbrengsten worden behaald. De investering voor een nieuwe sporthal is echter zo hoog dat de voordelen van een nieuwe sporthal hier niet tegenop wegen.
Opgeven voor de klankbordgroep en voor de emailgroep kan op de inloopavond of door het sturen van een email aan ineke.van.dijk@haarlemmermeer.nl.    
Gepubliceerd op: 
9 mei 2016