Afsluiting wandelpad IJtochtzone vanwege sloop oude masten

Deel deze pagina
Deze week is een aannemer gestart met de voorbereidingen voor het slopen van de oude elektriciteitsmasten tussen het hoogspanningstation in Hoofddorp (Floriande) en het hoogspanningsstation in Vijfhuizen.

Dit betekent dat in het gebied tussen het hoogspanningsstation Hoofddorp (Floriande) en het hoogspanningsstation Vijfhuizen (bij bedrijventerrein de Liede) nu werkwegwegen en -terreinen worden aangelegd. Die zijn nodig om straks de stroomdraden uit de masten te halen en vervolgens de masten te slopen. Als de masten weg zijn, verdwijnen de tijdelijke werkwegen en terreinen weer en wordt het gebied hersteld.

Tijdelijke afsluiting voetgangerspad Haarlemmermeerse Bos/IJtochtzone

Om deze werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren, heeft de aannemer in overleg met gemeente een aantal verkeersmaatregelen genomen. Zo is het voetgangerspad langs de IJtochtzone aan de andere kant van de Paviljoenlaan afgesloten, tussen de Kruisweg-N201 (mast 70) tot vlak voor het Achterkanaal (mast 74). Dit pad loopt recht onder de bestaande verbinding waarmee het onveilig is om hier te wandelen tijdens de werkzaamheden. 

Op bijgaand kaartje is met een rode stippellijn aangegeven om welk pad het gaat. Het pad is de komende maanden afgesloten, echter de beide overgangen naar de Paviljoenlaan blijven toegankelijk. Wandelaars kunnen gebruik maken van de overige wandelpaden in het Haarlemmermeerse Bos.

Voetpad

 

Andere plaatsen

Binnenkort start de aannemer ook op andere plaatsen met het slopen van de oude masten. De komende tijd zullen daarom meer verkeersmaatregelen worden genomen en komen er omleidingen voor fiets- en voetgangerspaden. Direct omwonenden worden per brief over de planning van de werkzaamheden en eventuele verkeersmaatregelen geïnformeerd.

Alle informatie staat op de website van het project Randstad Noordring van TenneT:  www.randstad380kv.nl.

Kijk ook op de Facebookpagina: https://www.facebook.com/RandstadNoordring/

Gepubliceerd op: 
5 apr 2019