Klankbordgroep

Met de klankbordgroep praat de gemeente over het bespreken van het participatieproces en meekijken en input leveren voor de verschillende ontwerpfases van het project. De klankbordgroep bestaat uit vertegenwoordigers van omwonenden van het Spectrum en een vertegenwoordiging van wijkraad Toolenburg.

Klankbordgroep 16 mei 2017

Op dinsdag 16 mei is de klankbordgroep met de gemeente, de projectontwikkelaar en de architect van het Spectrum plan weer bij elkaar gekomen voor een presentatie van het voorlopig ontwerp en bespreking van de openbare buitenruimte. De klankbordgroep waarin de wijkraden Toolenburg en Bornholm vertegenwoordigd zijn, was unaniem tevreden over de voorgestelde plannen. Een van de onderwerpen die ter sprake kwam, was de hoeveelheid parkeerplekken. Het antwoord daarop en op de overige vragen vindt u in het verslag van de klankbordgroep van 16 mei.

 

Klankbordgroep 14 februari 2017

Op dinsdag 14 februari is de klankbordgroep bijeen gekomen om de presentatie van het voorlopig ontwerp van Novaform te zien en erop te reageren. Er is door de groep enthousiast gereageerd over het ontwerp, men vindt het mooi en passend in de bestaande wijk. De vragen die gesteld zijn hebben betrekking op het aantal parkeerplaatsen, het transformatorhuisje en hoe het afval systeem zal worden. Bewoners vinden dat er meer parkeerplaatsen nodig zijn. De gemeente heeft tijdens het overleg en in het verslag van deze klankbordgroep gereageerd op alle vragen die gesteld zijn. Zie het verslag van de klankbordgroep van 14 februari 2017 en de reactie van de gemeente:


Klankbordgroep 11 oktober 2016

Op dinsdag 11 oktober heeft de gemeente met de klankbordgroep voor Het Spectrum om tafel gezeten. Tijdens de bijeenkomst heeft de architect van Rau Architecten, het bureau dat is geselecteerd om het ontwerp van de sporthal te maken, een presentatie gegeven.

Schets van Spectrum na renovatie
Schets uit het voorlopig ontwerp van Het Spectrum na renovatie
 

Opmerkingen van de klankbordgroep 11 oktober op het ontwerp:

Waarom is er geen buitenterras?
Antwoord: De horeca ruimte ligt op het Noorden. Dit betekent dat een eventueel terras overwegend in de schaduw komt te liggen. Daarnaast i s een terras geen wens van de exploitant (Sportfondsen Haarlemmermeer).
Er komt 1 ingang. Zijn er voldoende nooduitgangen?
Antwoord: Zeker. Op de tekeningen van het Voorlopig Ontwerp zijn deze alleen nog niet aangegeven. Uiteindelijk toets de brandweer de definitieve tekeningen op brandveiligheid.
De architect heeft een constructie bedacht om het gebouw “in te pakken” met een gordijn van steen. Gaat de wind hier niet door gieren/fluiten?
Antwoord: De architect zal dit uitzoeken en zijn bevindingen terugkoppelen.
Er komt een afsluitbare vergaderruimte in het pand die ook bij de horecaruimte getrokken kan worden. De muur bij de horecaruimte en de ingang is volledig van glas. Is er een mogelijkheid om voor privacy raambekleding in de vergaderruimte aan te brengen?
Antwoord: De architect neemt de vraag mee en komt met een voorstel.
gordijn van steen voorlopig ontwerpWaar komt het fietsparkeren?
Antwoord: Aan de zijkant van het gebouw. De locatie voor het fietsparkeren verandert niet.
Is er rekening gehouden met parkeren voor bezoekers van de sporthal?
Antwoord:Dit is in het kavelpaspoort opgenomen. Voor de sporthal worden 58 parkeerplaatsen in het gebied opgenomen. Dit naast de parkeerplaatsen voor de woningen.
Welke 5 partijen zijn gevraagd om een ontwerp te maken voor de woningbouw op de locatie van het oude zwembad?
Antwoord: Heembouw Wonen B.V; ABB Ontwikkeling B.V.; Bébouw Midreth B.V.; Timpaan Hoofddorp B.V.,en Novaform Vastgoedontwikkelaars B.V.
 

Klankbordgroep 25 mei 2016 en inloopavond 10 mei 2016

Op de inloopavond van 10 mei 2016, via de email en op de eerste vergadering van onze klankbordgroep zijn diverse vragen en opmerkingen gemaakt en vragen gesteld. In het document PDFSpectrum- Opmerkingen bewoners en reactie gemeente 10 mei 2016 (360.1 KB) staat wat de gemeente met deze opmerkingen en vragen heeft gedaan.

Na overleg met de klankbordgroep 25 mei en met input van de inloopavond van 10 mei, zijn het programma van eisen voor de sloop en renovatie van Het Spectrum en het concept-kavelpaspoort voor de woningbouw vastgesteld. Hier vindt u het  PDFprogramma van eisen (15.1 MB) en het PDFvoorlopig kavelpaspoort.(2.54 MB). Het programma van eisen is waar de architect van het Spectrum zich aan moet houden. In het kavelpaspoort staat waar de woningbouw aan moet voldoen (bijvoorbeeld de rooilijn en de hoogte). De gemeente was toen bezig met de selectie van de architect voor de sloop en renovatie van het Spectrum en met de uitvraag / selectie voor een ontwikkelaar van de woningbouw. Met de scholen en verenigingen die de sporthal gebruiken is afgesproken dat de renovatie start in april 2018. Zie  dePDFbrief aan de gemeenteraad (719.42 KB) over de start van de werkzaamheden.
Dinsdag 10 mei was een tweede inloopavond in Het Spectrum. De bijeenkomst ging over de plannen voor de renovatie van de sporthal en de woningbouw naast Het Spectrum. Ongeveer 100 mensen kwamen langs en lieten zich bijpraten over de plannen voor het sportcomplex en omgeving. Ze konden aangeven wat ze belangrijk vinden en hoe ze betrokken willen blijven. Ook Van Rhijn Bouw, de ontwikkelaar van het voormalige Lexpoint-terrein tegenover Het Spectrum, was aanwezig. 

In november 2015 waren er nog twee varianten, namelijk behoud en renovatie van de sporthal of sloop van het hele gebouw en nieuwbouw van de sporthal. Beide varianten zijn uitvoerig onderzocht. Bij nieuwbouw van de sporthal konden meer woningen worden gerealiseerd in het gebied en daarmee meer opbrengsten worden behaald. De investering voor een nieuwe sporthal was alleen dermate hoog dat de voordelen van een nieuwe sporthal hier niet tegenop wogen. Daarom is besloten het zwembadgedeelte te slopen en het gedeelte van het Spectrum met de sporthal te renoveren, en daarnaast woningen te bouwen in het gebied rondom de sporthal.