Fruittuinen

De Fruittuinen spelen een belangrijke rol in het stadspark. Onder het open proces ‘Hoofddorp Centraal’ zijn plannen voor dit gebied gemaakt en is er een bootcampplek en een kunstgrasveld aangelegd. De intentie is om de Fruittuinen verder vorm te geven door het gebied onder andere een rol te laten vervullen in natuur- en milieueducatie.
Dit wordt een belevingstuin aangelegd die door de naastgelegen kinderboerderij beheerd wordt. Daarnaast worden de Fruittuinen een spil in de promotie van lokale voedselproductie, met de fruitteelt als belangrijks vertrekpunt. Bovendien zal er een Stichting Fruittuinen opgericht worden. Zij gaan aan de slag met het starten van een educatiecentrum inclusief een horecafunctie in de oude fruitloods.
  
De Fruittuinen zijn in de winter van 1937-1938 aangelegd op een landbouwperceel van 7 hectare in opdracht van de provincie Noord-Holland voor de Stichting Fruitteelt Demonstratie-bedrijf. Doel van het bedrijf was om voorlichting te geven aan telers die zich in de provincie bezighielden met fruit. Sinds de jaren zestig functioneren de Fruittuinen niet meer als fruitteeltproefbedrijf en is de boomgaard openbaar groen.