Centrum

In het centrum van Hoofddorp werken we aan vernieuwing en uitbreiding. Hoofddorp ontwikkelt zich als goed bereikbare, duurzame en levendige stad.
 
Projecten in het centrum zijn:
 
 1. Het Aprisco-terrein
  Het parkeerterrein aan de noordzijde van het Raadhuis is in eigendom van vastgoedonderneming Aprisco. Zij werken een plan uit om op dit 'Aprisco-terrein' horeca te ontwikkelen met daarboven woningen.
 2. De parkeergarage Binnenweg
  Tussen de Binnenweg en de Geniedijk komt een parkeergarage met een of twee parkeerdekken. Met één parkeerdek gaat het om ongeveer 450 parkeerplaatsen en met twee parkeerdekken zijn dat er ongeveer 600. De garage vervangt de tijdelijke parkeergarage en het parkeerterrein aan de Burgemeester Van der Willigenlaan.
 3. Het Gemaalhuis
  Op de Kruisweg ter hoogte van Kalorama gaat ontwikkelaar Timpaan ‘Het Gemaalhuis’ bouwen. Op deze nieuwe woningbouwlocatie komen 83 woningen.  
 4. Het Raadhuis en omgeving
  De Gemeenteraad heeft in oktober 2017 een besluit genomen over de pleinvariant. Dit houdt onder meer in dat een deel van het huidige raadhuis een renovatie ondergaat. Het toekomstige kantoor van de gemeenteambtenaren komt op het parkeerterrein tussen het raadhuis en de tijdelijke parkeergarage aan de Burgemeester Van der Willigenlaan. De Raadzaal blijft op de bestaande plek.
 5. Het Raadhuisplein
  Door een kleiner raadhuis op het Raadhuisplein komt er ruimte vrij om van het Raadhuisplein een echt levendig stadsplein te maken. 
 6. Het Voorzetgebouw
  Het Voorzetgebouw is een mogelijke ontwikkeling aan het Raadhuisplein, op de strook grond voor het gebouw van de Meerlanden. Voor de toekomstige bebouwing zijn er functies mogelijk zoals bijvoorbeeld horeca, woningbouw en commerciële voorzieningen. Het gebied is in eigendom van de gemeente.


  Locaties van de projecten in Hoofddorp-centrum