.

Beukenhorst-West

De verouderde en grotendeels leegstaande kantorenlocatie Beukenhorst-West in Hoofddorp verandert komende jaren in een modern, stedelijk woon-werkgebied met 3.800 tot 4.000 woningen, voorzieningen en horeca. De woonwijk Hyde Park geeft invulling aan de grote behoefte aan woonruimte die er is in Haarlemmermeer en omgeving.

Daarbij hoort een nieuwe inrichting van de openbare ruimte: de straten en de pleinen. Ook komt er een mix aan voorzieningen voor bewoners, werknemers en passanten, bijvoorbeeld horeca, winkels voor een snelle boodschap of zorgcentra. Die dragen bij aan de levendigheid, gezelligheid en veiligheid op straat.

Het KomEtenPlein en restaurant Gerritshoeve zijn horecavoorzienigen die in Beukenhorst-West komen. Als de nieuwe bewoners over een aantal jaar hun woning in Hyde Park hebben betrokken, worden de kruispunten in de Kruisweg opnieuw ingericht.