.

Stand van zaken

Voor heel Tudorpark zijn de hoofdkwaliteiten al vastgelegd: de belangrijkste weg- en waterstructuren, groengebieden en ontmoetingsplekken in het plan.

Beeldbepalend is de ‘loop’, een ruim opgezet lint van groen en water, als de ader van het gebied. Direct bij de start van de bouw is een deel van de ‘loop’ en het water aangelegd, zodat de toekomstige kwaliteit van Tudorpark al snel zichtbaar is.
 
Alleen voor het eerste deelplan bestaande uit zo’n 300 woningen, is al in detail gepland hoe de openbare ruimte en de kavels eruit zien. De verkaveling voor de overige deelgebieden is nog niet uitgewerkt. Hierdoor is het mogelijk om in te spelen op wat de woningzoekende vraagt op het moment dat een deelplan gerealiseerd wordt.
 
De meeste woningen in deelplan 1 zijn inmiddels in verkocht. Er zijn in dit deelplan nog enkele woningen te koop. Op de website van Tudorpark vindt u het actuele aanbod.
 
Hieronder vindt u een overzicht hoe het eerste deelplan eruit komt te zien.
plattegrond deelplan 1A