.

Rooseveltpark

Overzicht projecten Hoofddorp zuid nov 2017
Rooseveltpark grenst aan de Hoofdvaart in Hoofddorp. Deze strook is nu nog onderdeel van bedrijventerrein De President. In de toekomst bestaat de wens om woningen te bouwen in plaats van de bedrijven. De bebouwing heeft ongeveer 12 tot maximaal 15 hoogtelagen.  

Plannen

De gemeente stelt op dit moment voor de gehele strook een programma van eisen op. Voordat er iets wordt ontworpen, worden hierin eerst alle wensen en eisen omschreven waaraan het project moet voldoen.  De besluitvorming en uitwerking van de plannen is op dit moment gaande. De omgeving wordt hierbij betrokken. In de essentiekaart vindt u een korte omschrijving van de opzet van de wijk.