Rooseveltpark

Overzicht projecten Hoofddorp zuid nov 2017


Rooseveltpark grenst aan de Hoofdvaart in Hoofddorp. Deze strook is nu nog onderdeel van De President, maar invulling door woningbouw in plaats van bedrijven is gewenst. De bebouwing heeft ongeveer 12 lagen met een hoogteaccent op 15 lagen.
 

Plannen

De gemeente stelt op dit moment voor de gehele strook een programma van eisen op. De besluitvorming en uitwerking van de plannen is op dit moment gaande. De omgeving wordt hierbij betrokken. In de essentiekaart vindt u een korte omschrijving van de opzet van de wijk.