.

Lincolnpark Eerste Fase

Dit deel van Lincolnpark is al opgeleverd door woningstichting Eigen Haard.

Tussen Hoofdvaart, Spoorlaan, bedrijventerrein De President en de Bennebroekerweg ontstaat een bijzondere wijk: Lincolnpark. Lincolnpark biedt ruimte aan ongeveer 850 woningen. De Eerste Fase die al is gebouwd, bestaat uit 225 sociale huurwoningen.  Alle woningen zijn in 2020 opgeleverd.

Verschillende typen huurwoningen

In november 2018 startte Eigen Haard met de bouw van de Eerste Fase. Inmiddels zijn alle woningen opgeleverd. Eigen Haard heeft in Lincolnpark verschillende typen woningen. Het gaat om 48 appartementen in 4 woonvilla’s, 78 rug-aan-rug woningen, 36 benedenwoningen, 36 bovenwoningen en 27 eengezinswoningen. 

Van de sociale huurwoningen zijn er 36 bestemd voor jongeren (24 voor de leeftijd van 18-23 jaar en 12 voor de leeftijd van 23-28 jaar). Veertig woningen zijn voor statushouders. Een statushouder is een asielzoeker met een (voorlopige) verblijfsvergunning.

Duurzame wijk

De wijk heeft een groen en waterrijk karakter en is duurzaam gebouwd. De sociale huurwoningen zijn gasloos, energiezuinig en voorzien van zonnepanelen.

Lincolnpark in vogelvlucht

Een artist impression van Lincolnpark Eerste Fase van Eigen Haard.