.

Lincolnpark circulair

Tussen Hoofdvaart, Spoorlaan, bedrijventerrein De President en de Oude Bennebroekerweg ontstaat een bijzondere wijk: Lincolnpark. Een toekomstbestendige wijk, innovatief en circulair en met betrokken en verantwoordelijke inwoners. Een circulaire wijk betekent dat er tijdens het bouwen slim gebruik wordt gemaakt van grondstoffen en producten die hergebruikt kunnen worden.

Lincolnpark biedt ruimte aan ongeveer 850 woningen, een wijkcentrum met winkels en andere voorzieningen, voortgezet onderwijs met gymvoorziening. In de openbare buitenruimte zijn speelplekken, groen en water. 

Wijk van de toekomst

Lincolnpark moet de circulaire wijk van de toekomst worden. Een wijk die een voorbeeld is voor andere wijken en zichzelf kan vernieuwen. Niet alleen met woningen zonder gasaansluitingen en daken met groen of zonnepanelen. De ambities van Lincolnpark gaan verder. Bijvoorbeeld door te bouwen met duurzame materialen die worden hergebruikt. En op een slimme manier om te gaan met warmte, elektriciteit, lucht en water.

Het wordt een wijk met bouwwerken met meerdere functies. Een wijk waarin het niet alleen prettig wonen en werken is, maar die ook energie opwekken. En daarnaast dieren, planten en hun omgeving verbeteren. In de wijk wordt gekeken naar duurzame oplossingen voor beweegbaarheid en waar afval wordt gezien als grondstof die kan worden hergebruikt.

Sociale en financiële duurzaamheid

Duurzaamheid staat niet alleen centraal bij de architectuur, ontwerp, bouw en inrichting van Lincolnpark, maar ook op financieel en sociaal gebied. Op financieel gebied betekent dit dat de bouw van de wijk en inrichting van de openbare ruimte gericht is op de lange termijn en toekomst- of levensloopbestendig wordt. Dit hoeft niet te betekenen dat alles in Lincolnpark altijd hetzelfde blijft. Het kan juist worden aangepast, hergebruikt of een andere bestemming krijgen.

Op sociaal gebied betekent dit dat inwoners betrokken, verbonden en verantwoordelijk zijn bij deze wijk. Maar ook dat ze er kunnen blijven wonen als ze ouder worden of hulp nodig hebben. 

Ontwikkeling van de wijk

In de essentiekaart staat een korte omschrijving van de opzet van de wijk. Lincolnpark bevindt zich op dit moment in een voortraject. Hierin worden richting, opdracht en doelen bepaald en vraagstukken uitgewerkt. Het woningbouwproject fase 1 (225 sociale huurwoningen) loopt voor op de ontwikkeling van Lincolnpark Circulair. Lincolnpark wordt een inspirerende wijk waar mensen graag willen wonen, werken en vertoeven.

Interesse in een woning

Op dit moment zijn de plannen voor Lincolnpark Circulair nog in ontwikkeling. Het is nog niet bekend wanneer de bouw start en vanaf wanneer en waar de woningen worden aangeboden. Houd voor de laatste ontwikkelen de website in de gaten of schrijf u in voor de nieuwsbrief van Hoofddorp-Zuid. Het woningbouwproject Lincolnpark fase 1 met 225 sociale huurwoningen loopt voor op de ontwikkeling van Lincolnpark Circulair. Deze woningen worden al eerder opgeleverd. Lees hierover meer.

Samen met de markt

Gemeente Haarlemmermeer wil deze voorbeeldwijk samen met marktpartijen, ketenpartners en bewoners realiseren. Dit betekent hoge ambities met betrekking tot circulair ontwerp, energie, water, grondstofinzameling, sociale duurzaamheid, mobiliteit, aanpasbaarheid en businessmodellen.

Hoe passen we in deze duurzame gebiedsontwikkeling de principes van de circulaire economie het beste toe? Om deze vraag te beantwoorden is Haarlemmermeer in gesprek gegaan met marktpartijen in de vorm van een marktconsultatie. De resultaten van de marktconsultatie zijn samengevat en zijn ook gepubliceerd op TenderNed. In 2019 verwacht gemeente Haarlemmermeer meer zicht te hebben op de wijze van de marktuitvraag. In november is er een bijeenkomst waarbij de gemeente met inwoners spreekt over Lincolnpark Circulair.

De brochure beschrijft de voorlopige integrale doelstellingen voor Lincolnpark.

Samen met bewoners

Voor deze circulaire wijk van én voor de toekomst zijn wij op zoek naar mensen die mee willen denken over de doelstellingen en de stedenbouwkundige kaders van Lincolnpark Circulair. Samen bespreken we de doelstellingen van de verschillende thema’s en bepalen we de stedenbouwkundige kaders die we meegeven aan de ontwikkelaars.

In deze fase van de ontwikkeling wordt Lincolnpark Circulair gezien als een kansrijke locatie voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) is een vorm van projectontwikkeling waarbij toekomstige bewoners gezamenlijk opdrachtgever zijn voor hun eigen nieuwbouw-project. Gemeente Haarlemmermeer onderzoekt op welke manier CPO-initiatieven deel kunnen uitmaken van Lincolnpark Circulair.

Meer informatie

Heeft u vragen over de Lincolnpark circulair of wilt u graag aanvullende informatie? Dan kunt u terecht bij het projectteam op het telefoonnummer 0900-1852 of per e-mail: lincolnpark@haarlemmermeer.nl