.

Herinrichten Fanny Blankers-Koenlaan

Er is bezorgdheid over de verkeersveiligheid op de Fanny Blankers-Koenlaan. Daarom gaat de gemeente de laan opnieuw inrichten. De gemeenteraad heeft daar op 15 november 2018 mee ingestemd. Samen met de klankbordgroep heeft de gemeente gezocht naar de beste oplossing om de veiligheid te verbeteren. Op deze pagina leest u meer over deze oplossing.

Stand van zaken

De gemeente heeft in juli 2019 het plan voor de herinrichting van de Fanny Blankers-Koenlaan opnieuw besproken met de klankbordgroep. In de zomer heeft de gemeente, samen met bureau Civilink, het ontwerp voor de nieuwe inrichting afgerond. Tijdens een inloopavond op 10 september 2019 kon iedereen het ontwerp bekijken en vragen stellen. Daarna konden mensen nog tips meegegeven voor de uitvoering. 

In november 2019 start de aanbesteding waarmee de gemeente de aannemer voor het werk kiest. In januari beginnen de nutsbedrijven met het verleggen van kabels en leidingen. Dit duurt ongeveer twee maanden. Aansluitend start de aannemer met de uitvoeringswerkzaamheden. Naar verwachting is de vernieuwde Fanny Blankers-Koenlaan na de zomer klaar.   

Reactieoverzicht

Tot 1 oktober 2019 kon iedereen tips meegeven voor de uitvoering van de werkzaamheden. De samenvatting van de reacties en de antwoorden van de gemeente vindt u in het reactieoverzicht (pdf).

Het ontwerp

De verschillende delen van de laan krijgen een ander uiterlijk waardoor een gevarieerde route ontstaat. Door de laan overzichtelijker te maken en de rijsnelheid te verlagen, neemt de verkeersveiligheid toe. De rijsnelheid wordt verlaagd door flauwe bochten in de weg, verhogingen in het wegdek en de aanleg van een rotonde.

Fietsers op rijbaan

In de nieuwe situatie rijden fietsers over brede fietsstroken op de rijbaan. Hierdoor hebben fietsers en gemotoriseerd verkeer continu zicht op elkaar wat de kans op ongevallen verkleint. Bij de huidige vrijliggende fietspaden zorgen geparkeerde auto's en andere obstakels in de berm voor minder goed zicht op fietsers bij het afslaan.

Oversteekplaatsen

Bij de oversteekplaatsen bij het Altenapad en Heusdenpad moeten fietsers en voetgangers straks voorrang verlenen. Bij het Altenapad was de situatie onoverzichtelijk. Het Heusdenpad sluit straks aan op de voorrangsweg. Vanaf daar kunnen fietsers zowel rechts- als linksaf slaan. Ook wijzigt het in- en uitrijden bij de parkeerterreinen van het winkelcentrum. Auto’s kunnen niet langer overal in én uitrijden, maar gaan aan de ene kant erin en de andere kant eruit. Dit zorgt voor meer overzicht en een betere verkeersveiligheid.

Rotonde

Het kruispunt met de Nieuwe Molenaarslaan wordt vervangen door een rotonde met fietsers in één richting. Hierdoor zijn fietsers en voetgangers beter zichtbaar en ligt de aanrijsnelheid lager waardoor de verkeersveiligheid toeneemt. Het gebeurt regelmatig dat fietsers ter hoogte van de school de tegengestelde rijrichting nemen. Hoewel het lastig is om fietsers te sturen, worden ze zoveel mogelijk in de juiste rijrichting geleid met hagen en elementen in de bestrating.

Profielen

Op de tekening van het afgeronde ontwerp is de Fanny Blankers-Koenlaan ingedeeld in verschillende delen om de diverse typen inrichting te laten zien. Deze typen inrichting worden ook wel profielen genoemd. Over de hele lengte van de laan wisselen de profielen elkaar af. Zo komt aan het begin en aan het einde van de laan Profiel D. Op andere plekken wisselt bijvoorbeeld Profiel A af met Profiel B. 

Ontwerptekening Fanny Blankers-Koenlaan

 

Profiel A: Ter hoogte van de apotheek tot aan de Hankstraat, van het Almkerkplein tot Aalburgplein
en van de Brede school tot aan het Heusdenpad.
 

 • Auto’s en fietsers delen dezelfde ruimte, maar krijgen genoeg ruimte naast elkaar. Zo krijgen automobilisten niet de kans om hard te rijden.
 • Ruime fietsstrook van twee meter breed voor de veiligheid van fietsers.
 • Fietsers blijven automatisch aan de goede kant.
 • Genoeg ruimte voor voetgangers.
 • Parkeerplaatsen tussen de fietsstrook en het voetpad.
Fanny Blankers-Koenlaan Profiel A

Bekijk een foto van profiel A in een vergelijkbare situatie in een andere straat:

Referentiebeel Profiel A

Profiel B: Ter hoogte van het Almkerkplein en ter hoogte van het Aalburgplein.

 • Inrichting met verschillende kleuren klinkers om centrumgebied aan te geven.
 • Plateau in het centrumgebied met middeneiland met een groene invulling.
 • Middeneiland met bochten om de lengte uit de straat te halen.
 • Parkeerplaats in - en uitrit gecombineerd met vrachtverkeerroute.
 • Aantal parkeerplaatsen blijft nagenoeg gelijk.
 • Ruimte die nodig is, maar niet meer dan dat, zodat er niet te hard gereden kan worden.
 • Fietsstrook naast de rijbaan.
 • Parkeerplaatsen naast de fietsstrook.
 • Iets minder ruim voetpad
 • Oversteken in twee fases door middeneiland voor extra veiligheid
Fanny Blankers-Koenlaan Profiel B

Bekijk een foto van profiel B in een vergelijkbare situatie in een andere straat:

Referentiebeeld Profiel B

 

Profiel C: Tussen het Heusdenpad en het (huidige) Vinexpad.
 

 • Een middeneiland. Net als Profiel B, maar dan iets smaller
 • Een zebrapad in de middenberm.
 • De bestaande beplanting wordt zoveel mogelijk opnieuw gebruikt.
 • De bus stopt bij de halte op de rijbaan.
 • Fietsstroken worden om de bushalte heen geleid
 • Verlichte fietsenstallingen aan beide kanten bij bushalte
 • Het vinexpad wordt verplaatst voor de veiligheid van de leerlingen
Fanny Blankers-Koenlaan Profiel C

Bekijk een foto van profiel C in een vergelijkbare situatie in een andere straat:

Referentiebeeld Profiel C

 

Profiel D: Tussen het Altenapad/Skeelerpad en de apotheek en tussen het huidige Vinexpad en de nieuwe rotonde van de Nieuwe Molenaarslaan.
 

 • Gelijk aan Profiel A, maar met een andere kleurverhouding.
 • Een rotonde bij Haarlemmermeer Lyceum met een éénrichtingsfietspad.
 • Heg, hek en muurtje bij de rotonde zodat leerlingen niet vanaf het schoolplein de rotonde op kunnen fietsen.

 

Fanny Blankers-Koenlaan Profiel D

Bekijk een foto van profiel D in een vergelijkbare situatie in een andere straat:
Referentiebeeld Profiel D

 

Proces tot nu toe

Na een onderzoek over de verkeersveiligheid op de Fanny Blankers-Koenlaan kreeg de gemeente het advies om de laan opnieuw in te richten. Omdat de gemeente graag wil dat de inwoners en organisaties meedenken is de klankbordgroep opgericht. Samen met de klankbordgroep is gezocht naar de beste inrichting van de laan. Het belangrijkste doel is daarbij om de veiligheid te verbeteren. 

De nieuwe inrichting

De nieuwe inrichting is ontworpen door ontwerpbureau Royal HaskoningDHV en ingenieursbureau Civilink, de verkeersspecialisten van de gemeente en de klankbordgroep. Die laatste bestaat uit de wijkraad, omliggende scholen, winkeliers, de politie, vervoersmaatschappij Connexxion en enkele bewoners. De meningen, wensen en suggesties die tijdens een inspraakronde in april 2018 door de bewoners zijn ingebracht zijn in dit plan zoveel mogelijk meegenomen.  

Kosten 

Het hele deel tussen Altenapad en Baron de Coubertinlaan krijgt een compleet nieuw uiterlijk. Ook komt er een rotonde op de kruising met de Nieuwe Molenaarslaan. Om de omgeving bereikbaar te houden tijdens de werkzaamheden worden extra kosten gemaakt. In totaal zal deze ingrijpende herinrichting zo’n 3,2 miljoen euro kosten. De Vervoerregio Amsterdam betaalt hiervan bijna 1,4 miljoen euro om de bereikbaarheid voor fietsers en de verkeersveiligheid te verbeteren.