Hoofddorp: Graan voor Visch

De stoepen en parkeerplaatsen van een groot deel van de wijk Graan voor Visch worden opnieuw bestraat. Ook komt er een nieuwe blauwe parkeerzone en wordt een blauwe zone uitgebreid. In het deel 14000 en 15000 zijn geen werkzaamheden. De werkzaamheden duren van april 2020 tot in het voorjaar van 2023.

Wat gaat de gemeente precies doen?

Opnieuw bestraten van stoepen en parkeerplaatsen

Aan de voorkant van uw woning of bedrijf verwijdert de aannemer de bestaande stoeptegels. Deze worden vervangen voor nieuwe tegels. Aan de achterkant van de woningen of bedrijven worden de bestaande stoeptegels opnieuw gebruikt. Hier komen dus geen nieuwe stoeptegels. In het deel 14000 en 15000 zijn geen werkzaamheden. De gemeente heeft de hele wijk een brief gestuurd zodat bewoners van het deel waar geen werkzaamheden zijn ook op de hoogte zijn.

De parkeerplaatsen worden ook opnieuw bestraat. De aannemer verwijdert de bestaande stenen (klinkers) en vervangt deze door nieuwe stenen.

Blauwe zones

In het 17000-deel komt een nieuwe blauwe parkeerzone. In het 18000-deel wordt de blauwe parkeerzone uitgebreid. In het 19000-deel komt een blauwe parkeerzone. 

Bewoners van huisnummers 19709 tot en met 19924 konden tot en met 29 maart laten weten of zij een blauwe parkeerzone in hun deel van de wijk willen. Daaruit is gebleken dat de meeste bewoners een blauwe parkeerzone willen. 

Aanvragen van een parkeerontheffing

De werkzaamheden aan de stoepen en parkeerplaatsen worden gecombineerd met het invoeren of uitbreiden van een blauwe zone. Bewoners van straten waar een blauwe zone wordt ingesteld krijgen nog een brief met meer informatie hierover. Zij kunnen dan op tijd een ontheffing aanvragen voor het parkeren in de blauwe zone.

Hoelang duren de werkzaamheden?

De werkzaamheden duren ongeveer 3 jaar. Op woensdag 28 april 2020 wordt er gestart met de werkzaamheden en deze zijn waarschijnlijk april 2023 klaar. De aannemer werkt van maandag tot en met vrijdag tussen 7.00 en 16.00 uur.

De werkzaamheden worden in 9 fases uitgevoerd. Ongeveer 2 weken voor de start krijgt u een brief van de aannemer. Daarin staat de planning vanaf en tot wanneer uw straat is afgesloten. Deze planning vindt u binnenkort ook op deze pagina.

De werkzaamheden kunnen helaas niet zonder (geluids)overlast worden uitgevoerd. Natuurlijk probeert de aannemer zo min mogelijk overlast te veroorzaken.

Dura Vermeer Bouwapp

Via de Dura Vermeer Bouwapp kunt u de werkzaamheden volgen. Via deze app informeert de aannemer over onder andere de planning, bereikbaarheid en afsluitingen. U kunt via de app ook contact opnemen met de aannemer.

Wat is de planning per fase?

Planning fase 8

 • 9 januari tot en met 28 maart 2023 bij huisnummers:
  19311-19348
  19411-19448
  19501-19508
  19601-19606
  19701-19714
  19801-19814
  19901-19924

Kan ik parkeren in de straat tijdens de werkzaamheden?

Tijdelijke parkeerplaatsen en eenrichtingsverkeer

U kunt niet parkeren op de plekken waar de aannemer aan het werk is. Om te zorgen dat er genoeg parkeerplaatsen zijn, legt de aannemer tijdelijke parkeerplaatsen aan. Deze worden aangegeven met borden die de aannemer neerzet. het aantal parkeerplaatsen blijft daardoor hetzelfde.

Verder wordt er tijdelijk eenrichtingsverkeer ingesteld in de straten waar gewerkt wordt. Dit wordt gedaan vanwege uw veiligheid en die van de werknemers. Ook hier staan verkeersborden in de straat, die de gewijzigde verkeersituatie aangeven. 

Woningen en bedrijven zijn altijd bereikbaar voor de hulpdiensten (politie, brandweer en ambulance).

Opladen elektrische auto’s

Heeft u een elektrische auto met een laadpaal op eigen terrein of laadt u op bij een openbare laadpaal? Dan kunt u die niet gebruiken wanneer er gewerkt wordt in uw straat. Laad u auto bij een andere openbare laadpaal op in de buurt. Op de website van Oplaadpalen.nl ziet u waar alle openbare laadpalen staan. Of bekijk de informatie op de pagina Openbare laadpalen voor elektrische auto's.

Moet ik overhangende beplanting weghalen?

Op veel plaatsen hangt de beplanting boven of over de erfgrens (overhangende beplanting). De aannemer heeft voldoende ruimte nodig om de stoepen opnieuw te kunnen bestraten. Daarom moet de stoep tot aan uw erfgrens (de grens tussen uw terrein en gemeentegrond) vrij zijn.

De gemeente vraag u om overhangende beplanting te snoeien of weg te halen. Ook staan er soms andere dingen op of over de erfgrens, zoals hekken of potten met planten. Haal deze ook (tijdelijk) weg. Doe dit uiterlijk 1 week voordat de aannemer bij u in de straat begint met de werkzaamheden. 

Wordt het huisvuil opgehaald?

Op de ophaaldagen van Meerlanden kunt u uw rolemmer aan de weg zetten. Doe dat buiten het deel waar de werkzaamheden zijn. De aannemer zorgt ervoor dat de vuilniswagen hier bij kan.

Wat merk ik verder van de werkzaamheden?

Hoogteverschil na opnieuw bestraten

Na het opnieuw bestraten kan er een hoogteverschil ontstaan tussen de straat en uw eigen terrein. De aannemer legt de straat namelijk weer op de oorspronkelijke hoogte. Dat geldt voor de rijweg, stoepen en parkeerplaatsen.

De aannemer zorgt er voor dat uw terrein aansluit op de nieuwe hoogte, maar wel maximaal tot aan de eerste meter van uw voetpad of inrit. Voor het ophogen van de rest van uw terrein bent u zelf verantwoordelijk. Dit geldt ook voor de afvoeren van regenwater op eigen terrein.

Tijdelijke opslag

Tijdens de werkzaamheden moet de aannemer tijdelijk materialen opslaan. Hiervoor wordt een tijdelijke opslag gemaakt in de buurt van de werkzaamheden. De plek verschilt per fase van de werkzaamheden.

Is er een informatiebijeenkomst geweest?

Vanwege de coronamaatregelen heeft de gemeente een digitale informatiebijeenkomst georganiseerd op 12 april 2021. Tijdens deze bijeenkomst is uitleg gegeven over de werkzaamheden en de planning, en konden inwoners vragen stellen. Op de meeste vragen die we hebben ontvangen is antwoord gegeven in de bewonersbrieven die zijn gestuurd. Deze informatie staat ook op deze webpagina onder de verschillende onderwerpen. Hieronder staan de rest van de vragen met daarbij de antwoorden.

Komen er openbare oplaadpalen voor elektrische auto’s bij?

De openbare oplaadpalen zijn niet van de gemeente. Deze zijn van MRA-E. Meer  informatie leest u op de pagina laadpalen.

Worden het riool en de putten ook vervangen?

De putten (kolken) worden vervangen, het riool niet.

Worden de groenperken vervangen?

Nee. Groenperken vallen niet onder dit project. Hier doet de gemeente dus niets aan.

Voor een deel van de stoepen worden nieuwe tegels gebruikt en voor een ander deel niet. Waarom is dit?

Stenen en tegels gaan normaal gesproken ongeveer 100 jaar mee. Vaak worden straten opnieuw bestraat omdat de stenen of tegels vuil zijn. Als stenen of tegels nog goed zijn, gebruikt de gemeente deze opnieuw. Dit is een duurzame oplossing.

Waarom zijn de extra parkeerplaatsen tijdelijk?

De tijdelijke parkeerplaatsen zijn niet extra. Bewoners die niet kunnen parkeren op de delen waar de werkzaamheden zijn, kunnen parkeren op de tijdelijke parkeerplaatsen. Als de werkzaamheden klaar zijn, worden deze tijdelijke parkeerplaatsen weer weggehaald. Zo blijft het aantal parkeerplaatsen hetzelfde. 

Wordt de snelheid van de A-weg meteen verlaagd?

Tijdens dit project worden alleen de stoepen en de parkeerplaatsen opgeknapt. De rijweg valt niet onder dit project.

Wat wordt er gedaan met de wensen die tijdens een informatiebijeenkomst in 2019 zijn opgehaald?

Op dit moment is er geen geld om deze wensen uit te voeren.

Wordt de bestrating in de andere kant van de wijk over 2 jaar gedaan?

De beheerder van dit gebied beslist of en wanneer de werkzaamheden worden uitgevoerd. Of dit in 2023 is kan de gemeente nu nog niet zeggen.

Hoe duurzaam is dit project?

De aannemer beperkt op verschillende manieren de uitstoot van CO2. Over de eerste 5 maanden van het project (tot en met augustus) hebben de maatregelen 47,5 ton CO2 bespaart. Die hoeveelheid CO2 staat gelijk aan de verbranding van bijna 14.000 liter diesel. Ter illustratie: voor 47,5 ton CO2 kunt u 346 keer met de HSL (Hoge Snelheid Lijn) van Amsterdam naar Parijs  gaan, of vliegt u 125 keer economyclass van Amsterdam naar Rome. 

De aannemer heeft de volgende duurzame maatregelen getroffen:

 • Bij het opnieuw bestraten van de stoepen en parkeerplaatsen gebruikt de aannemer een deel van de oude tegels en stenen opnieuw. Dat scheelt in de aanmaak en in het vervoer van nieuwe tegels en stenen. Ook houden we de vervoersafstanden zo kort mogelijk. 
 • Bij het afvoeren van de oude tegels en stenen schudt de aannemer het zand van de stenen. Dit zand gebruikt de aannemer weer, bijvoorbeeld onder de nieuwe tegels/stenen. 
 • De bouwkeet is aangesloten op groene stroom en op de schaftketen liggen zonnepanelen (voor eigen gebruik).
 • De aannemer gebruikt zo veel mogelijk elektrische machines. Hele zware machines zijn nog niet elektrisch en werken nog op brandstof. De aannemer gebruikt hiervoor de biobrandstof HVO. Deze brandstof is gemaakt van waterstof, behandelde plantaardige oliën en restafval, zoals dierlijke vetten. HVO brandstof stoot 90 procent minder CO2 uit dan gewone diesel. Verder gebruikt de aannemer de eerste, compleet elektrische vrachtauto.
 • Bijkomend voordeel van elektrische machines is dat zij minder geluidsoverlast veroorzaken.

Waar kan ik terecht met vragen?

Contactpersoon Dura Vermeer

Elke 1e maandag van de maand van 14.00 tot 15.00 uur is er een inloopspreekuur in de bouwkeet bij huisnummer 19501. U kunt ook contact opnemen met Soraya Burgos Delaive via telefoonnummer 06 1474 4201. Of u kunt een e-mail sturen naar graanvoorvisch@duravermeer.nl

Is er sprake van nood tijdens de werkzaamheden? Bel dan naar het calamiteitennummer via 010 851 3595.

Contactpersoon blauwe zone 

Heeft u vragen over de blauwe zone? Neem dan contact op met Paul Broekhoff via telefoonnummer 0900 1852. U kunt ook een e-mail sturen naar info@haarlemmermeer.nl. Zet dan 'Graan voor Visch' in het onderwerp van uw e-mail.

Contactpersoon gemeente Haarlemmermeer

Heeft u andere vragen? Neem dan contact op met Ron de Lange via 0900 1852. Of stuur een e-mail naar info@haarlemmermeer.nl met 'Graan voor Visch' in het onderwerp van uw e-mail.