Historisch Archief Haarlemmermeer

Het Historisch Archief Haarlemmermeer is het informatiecentrum voor iedereen die iets wil weten over de geschiedenis van Haarlemmermeer. Bijvoorbeeld over het gemeentebestuur, maar ook over de woonplaatsen, inwoners en bedrijven binnen de gemeente.

In de collectie historisch beeldmateriaal, archieven en kranten die het archief beheert valt een hoop te ontdekken. De studiezaal van het Historisch Archief Haarlemmermeer is in het raadhuis in Hoofddorp. Van maandag tot en met vrijdag is het materiaal uit de collecties kosteloos te raadplegen.
 

Bronnen voor stamboomonderzoek

Wie op zoek is naar zijn voorouders kan bij het Historisch Archief Haarlemmermeer terecht om stamboom- en adresonderzoek te doen. In de studiezaal zijn verschillende bronnen te raadplegen, zoals akten van de burgerlijke stand en het bevolkingsregister.


Archieven

Het Historisch Archief Haarlemmermeer beheert uiteenlopende archieven. Zoals het archief van de gemeente Haarlemmermeer, maar ook particuliere archieven van bijvoorbeeld kerkgenootschappen, scholen, verenigingen en personen. Meer informatie over de archieven staat op de website van het Noord-Hollands Archief.


Historische foto's, tekeningen en kaarten

In de collecties historisch beeldmateriaal zijn foto's, tekeningen en kaarten te vinden. Inmiddels zijn er ruim 15.000 foto's en prentbriefkaarten, en een aantal prenten en kaarten, digitaal te vinden via de beeldbank van het Noord-Hollands Archief.

De gemeente Haarlemmermeer heeft ook een eigen beeldbank. Hierin vindt u foto's van vroeger en nu. 


Kranten en boeken

Kranten en boeken zijn interessante bronnen voor onderzoek naar het verleden. Het Historisch Archief Haarlemmermeer beschikt over een collectie historische kranten uit de regio, zoals het Witte Weekblad, De Meerbode en de Hoofddorpse Courant. Ook heeft het archief een bibliotheekcollectie met boeken over Haarlemmermeer.


Adres en openingstijden

Het Historisch Archief Haarlemmermeer is te vinden in het raadhuis aan Raadhuisplein 1, 2132 TZ in Hoofddorp. Maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 13.00 is er vrije inloop, en van 13.00 tot 17.00 uur kunt u alleen terecht met een afspraak.