Herinrichting Fanny Blankers-Koenlaan

Er is bezorgdheid over de verkeersveiligheid op de Fanny Blankers-Koenlaan. Daarom gaat de gemeente de laan opnieuw inrichten. De gemeenteraad heeft daar op 15 november 2018 mee ingestemd. Samen met de klankbordgroep heeft de gemeente gezocht naar de beste oplossing om de veiligheid te verbeteren. Op deze pagina leest u meer over deze oplossing.

Stand van zaken

De gemeente heeft in juli 2019 het plan voor de herinrichting van de Fanny Blankers-Koenlaan opnieuw besproken met de klankbordgroep. Tijdens de zomermaanden rondt de gemeente, samen met Ingenieursbureau Civilink, het ontwerp af.
Op dinsdag 10 september organiseert de gemeente een informatiebijeenkomst voor bewoners en andere betrokkenen om het plan uit te leggen. De tekeningen liggen dan klaar om te bekijken en het projectteam is aanwezig om vragen te beantwoorden. U kunt daarbij ook uw ideeën en aandachtspunten voor de uitvoering aan ons meegeven. In het najaar start de aanbestedingsprocedure waarmee de gemeente de aannemer voor de uitvoering van het werk kiest.

Proces tot nu toe

Na een onderzoek over de verkeersveiligheid op de Fanny Blankers-Koenlaan kreeg de gemeente het advies om de laan opnieuw in te richten. Omdat de gemeente graag wil dat de inwoners en organisaties meedenken is de klankbordgroep opgericht. Samen met de klankbordgroep is gezocht naar de beste inrichting van de laan. Het belangrijkste doel is daarbij om de veiligheid te verbeteren. 

Het nieuwe plan

De nieuwe inrichting is ontworpen door ontwerpbureau Royal HaskoningDHV (en vervolgens ingenieursbureau Civilink), de verkeersspecialisten van de gemeente en de klankbordgroep. Die laatste bestaat uit betrokken partijen uit de omgeving zoals de wijkraad, omliggende scholen, winkeliers, de politie, vervoersmaatschappij Connexxion en enkele bewoners. De meningen, wensen en suggesties die tijdens een inspraakronde in april 2018 door de bewoners zijn ingebracht zijn in dit plan zoveel mogelijk meegenomen. In dit ontwerp krijgen de verschillende delen van de laan een ander uiterlijk waardoor er een gevarieerde route ontstaat. Het overzichtelijker maken van de laan en het verlagen van de rijsnelheid zal leiden tot een betere verkeersveiligheid. 

Fanny-Blankers Koenlaan

Op de ontwerptekening is de Fanny Blankers-Koenlaan ingedeeld in verschillende delen om de diverse typen inrichting te laten zien. Deze typen inrichting worden ook wel profielen genoemd. Over de hele lengte van de laan wisselen de profielen elkaar dan af. Zo komt er aan het begin en aan het einde van de laan Profiel D. Op andere plekken wisselt bijvoorbeeld Profiel A af met Profiel B. 

FBKL Ontwerptekening


Bekijk een grotere tekening van het nieuwe ontwerp.
 

Profiel A: Ter hoogte van de apotheek tot aan de Hankstraat, van het Almkerkplein tot Aalburgplein en van de Brede school tot aan het Heusdenpad.

 

 • Auto’s en fietsers delen dezelfde ruimte, maar krijgen genoeg ruimte naast elkaar. Zo krijgen automobilisten niet de kans om hard te rijden.
 • Ruime fietsstrook van twee meter breed voor de veiligheid van fietsers.
 • Fietsers blijven automatisch aan de goede kant.
 • Genoeg ruimte voor voetgangers.
 • Parkeerplaatsen tussen de fietsstrook en het voetpad.

Fanny Blankers-Koenlaan Profiel A


Bekijk een foto van profiel A in een vergelijkbare situatie in een andere straat.
 

Profiel B: Ter hoogte van het Almkerkplein en ter hoogte van het Aalburgplein.

 

 • Inrichting met verschillende kleuren klinkers om centrumgebied aan te geven.
 • Plateau in het centrumgebied met middeneiland met een groene invulling.
 • Middeneiland met bochten om de lengte uit de straat te halen.
 • Parkeerplaats in - en uitrit gecombineerd met vrachtverkeerroute.
 • Aantal parkeerplaatsen blijft nagenoeg gelijk.
 • Ruimte die nodig is, maar niet meer dan dat, zodat er niet te hard gereden kan worden.
 • Fietsstrook naast de rijbaan.
 • Parkeerplaatsen naast de fietsstrook.
 • Iets minder ruim voetpad
 • Oversteken in twee fases door middeneiland voor extra veiligheid

Fanny Blankers-Koenlaan Profiel B


Bekijk een foto van profiel B in een vergelijkbare situatie in een andere straat. 
 

Profiel C: Tussen het Heusdenpad en het (huidige) Vinexpad.

 

 • Een middeneiland. Net als Profiel B, maar dan iets smaller
 • Een zebrapad in de middenberm.
 • De bestaande beplanting wordt zoveel mogelijk opnieuw gebruikt.
 • De bus stopt bij de halte op de rijbaan.
 • Fietsstroken worden om de bushalte heen geleid
 • Verlichte fietsenstallingen aan beide kanten bij bushalte
 • Het vinexpad wordt verplaatst voor de veiligheid van de leerlingen

Fanny Blankers-Koenlaan Profiel C


Bekijk een foto van profiel C in een vergelijkbare situatie in een andere straat. 
 

Profiel D: Tussen het Altenapad/Skeelerpad en de apotheek en tussen het huidige Vinexpad en de nieuwe rotonde van de Nieuwe Molenaarslaan.

 

 • Gelijk aan Profiel A, maar met een andere kleurverhouding.
 • Een rotonde bij Haarlemmermeer Lyceum met een éénrichtingsfietspad.
 • Heg, hek en muurtje bij de rotonde zodat leerlingen niet vanaf het schoolplein de rotonde op kunnen fietsen.

Fanny Blankers-Koenlaan Profiel D


Bekijk een foto van profiel D in een vergelijkbare situatie in een andere straat. 
 

Kosten 

Het hele deel tussen Altenapad en Baron de Coubertinlaan krijgt een compleet nieuw uiterlijk. Ook komt er een rotonde op de kruising met de Nieuwe Molenaarslaan. Om de omgeving bereikbaar te houden tijdens de werkzaamheden worden extra kosten gemaakt. In totaal zal deze ingrijpende herinrichting zo’n 3,2 miljoen euro kosten. De Vervoerregio Amsterdam betaalt hiervan bijna 1,4 miljoen euro om de bereikbaarheid voor fietsers en de verkeersveiligheid te verbeteren.
 

Planning

De gemeente verwacht dat de aanbesteding, na vaststelling van het ontwerp, in 2019 kan beginnen. Het is nadrukkelijk de bedoeling om de klankbordgroep te blijven betrekken. Tijdens de uitvoering zal de gemeente het centrumgebied en alle voorzieningen zo goed mogelijk bereikbaar houden. Hiervoor wordt nog een bereikbaarheidsplan gemaakt. U zult verder geïnformeerd worden over de uitvoering en bereikbaarheid via deze pagina.

 

Contact

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Jeroen Jansen via 0900 1852. Of stuur een e-mail naar info@haarlemmermeer.nl. Gebruik dan 'Herinrichting Fanny Blankers Koenlaan' als onderwerp van de e-mail.