.

Wat gaat er gebeuren

Hoe zat het ook alweer?

In 2014 bracht gedeputeerde Talsma een bezoek aan de gemeente Spaarndam om met bewoners te praten over de leefbaarheid in de gemeente die onder druk staat door de aanwezigheid van Schiphol. Hij benadrukte de noodzaak om iets te doen aan de kwaliteit van de leefomgeving in sommige woonkernen rond Schiphol.

Subsidieaanvraag

In 2015 zijn afspraken gemaakt met de gemeente Haarlem om samen op te trekken en voor de woonkern Spaarndam 1 subsidieaanvraag in te dienen bij de Stichting Leefomgeving Schiphol (SLS).

Nieuwe fase

In nauw contact met de besturen van onder andere de Dorpsraad Spaarndam, Stichting Dorpscentrum Spaarndam en Stichting Sportpark is veel voorbereidend werk gedaan en zijn deelprojecten uitgewerkt. Architecten presenteerden 2 modellen  voor het dorpscentrum en het sportterrein.

In december 2017 heeft de SLS een voorlopige subsidiereservering gemaakt voor Spaarndam van € 1.500.000,-. Dit was niet genoeg voor de plannen die er lagen. Op bestuurlijk niveau is nu afgesproken dat de SLS nieuwe projectvoorstellen ontvangt.

Op dit moment zijn de volgende SLS-subsidieaanvragen in voorbereiding:

  1. Stichting Dorpscentrum Spaarndam zal een aanvraag indienen voor het Dorpscentrum. Dit is geen gemeentelijk eigendom, maar in eigendom van de stichting.
  2. De drie sportverenigingen in Spaarndam zijn op dit moment bezig met het voorbereiden van een SLS-subsidieaanvraag voor een voorziening(-en) op het sportterrein in Spaarndam.
Bekijk ook SLS investeert in maatschappelijke projecten