.

Stichting Leefomgeving Schiphol (SLS)

Stichting Leefomgeving Schiphol (SLS) biedt hulp aan gedupeerden en zorgt voor vergoeding van schade aan bebouwing die is veroorzaakt door de turbulentie van stijgende of landende vliegtuigen. Verder levert de SLS financiële bijdragen aan projecten die de kwaliteit van de leefbaarheid verbeteren.

Om in aanmerking te komen voor een bijdrage moeten projecten samen met de bewoners van het gebied zijn vormgegeven. Per gemeente en/of kern wordt door de stichting samen met bewoners, andere stakeholders en gemeente(n) een programma opgesteld. Dit programma beschrijft de maatschappelijke plus die mogelijk voor een subsidie in aanmerking komt.

Meer informatie is te vinden op de website van Stichting Leefomgeving Schiphol