.

Sportterrein Spaarndam

Voor het sportterrein Spaarndam moet gedacht moet worden aan voorzieningen op het sportterrein die het samenwerken bevorderen. Daarnaast moet de exploitatie van het terrein rendabeler en duurzamer worden, bijvoorbeeld door LED-verlichting of zonnenpanelen te plaatsen. 

In een aantal bijeenkomsten begeleiden de SLS en gemeente de sportverenigingen bij het indienen van de subisidieaanvraag. Doel van de bijeenkomsten is een ontwerpaanvraag voor te bereiden. Hiermee vragen de sportverenigingen een bijdrage van de SLS aan.