.

Hartje Spaarndam

Hartje Spaarndam is het project ter verbetering van het woon- en leefklimaat in de woonkern Spaarndam. Hartje Spaarndam komt samen met bewoners en ondernemers en met medefinanciering van de Stichting Leefomgeving Schiphol (SLS) tot stand.