.

Hartje Spaarndam

Hartje Spaarndam is een project met als doel het woon- en leefklimaat in de woonkern van Spaarndam te verbeteren. Hartje Spaarndam komt samen met bewoners en ondernemers en met medefinanciering van de Stichting Leefomgeving Schiphol (SLS) tot stand. SLS heeft aangegeven 1,5 miljoen euro te willen bijdragen voor projecten in Spaarndam. Deze bijdrage moet worden aangevraagd door de Stichting Dorpscentrum en de sportverenigingen. Op dit moment zijn de volgende SLS-subsidieaanvragen in voorbereiding.

 

  1. Stichting Dorpscentrum Spaarndam zal een aanvraag indienen voor het Dorpscentrum.
  2. De drie sportverenigingen in Spaarndam zijn op dit moment bezig met het voorbereiden van een SLS-subsidieaanvraag voor voorziening(-en) op het sportterrein in Spaarndam.


 
 

Nieuws