.

Piet van Schaik, Biljartvereniging KAB

Piet van Schaik, Biljartvereniging KABIn 2016 komt er een nieuw dorpshuis met dorpsplein. Denkt u dat u daar vaak naartoe gaat? Wat gaat u daar dan doen? Ik ga daar dan graag naar toe om te biljarten. Wat vindt u ervan dat in het centrumgebied - bij het bestaande dorpshuis, de brandweerkazerne en het noordelijke deel van winkelcentrum De Kom - vernieuwingen plaatsvinden? Ik vind het allemaal prachtig voor het dorp en hoop daar nog een aantal jaren te kunnen winkelen.   U praat mee in de begeleidingsgroep dorpshuis over het Hart van Zwanenburg. Waarom zet u zich hiervoor in? Omdat ik heel veel met Zwanenburg op heb. Ik ben een aantal jaren lid geweest van de dorpsvereniging. Ik heb het oranje comité opgericht dat nu nog geweldig draait Twee biljartclubs opgericht, waarvan 1 al 25 jaar bestaat. En ik ben een jaar of dertig klussen man bij de Olm als vrijwilliger.   Waar praat de begeleidingsgroep over en wat is op dit moment aan de orde? Over de inrichting van het dorpshuis en wat de toekomstige gebruikers nodig hebben.   Welke bijdrage heeft u geleverd? Ik behartig de belangen van biljartclub KAB in de begeleidingsgroep en heb meegedacht over de voorzieningen die er nodig zijn in het nieuwe dorpshuis. Hoe ziet uw ideale centrum van Zwanenburg er over drie jaar uit? Ik hoop dat het over drie jaar klaar is en dat de inwoners van Zwanenburg een goede keus gemaakt hebben.