.

Penelope de Waart

Penelope de WaartIn 2016 komt er een nieuw dorpshuis met dorpsplein. Denkt u dat u daar vaak naartoe gaat? Wat gaat u daar dan doen? Ik hoop met mijn gezin veel gebruik te gaan maken van het nieuwe dorpshuis. Mijn kinderen zitten op muziekles bij Pier K. Ik verwacht dat Pier K meeverhuist. Zelf ga ik graag naar de bibliotheek. Ongeveer een jaar geleden zette ik mij, met een vriendin, in voor het behoud van de bibliotheek in Zwanenburg. Ik ga ervan uit dat er straks in het nieuwe dorpshuis een mooie, nieuwe bieb komt.   Wat vindt u ervan dat in het centrumgebied - bij het bestaande dorpshuis, de brandweerkazerne en het noordelijke deel van winkelcentrum De Kom - vernieuwingen plaatsvinden? Voor inwoners van Zwanenburg en Halfweg is het fijn dat er vernieuwingen plaatsvinden. Zeker naar het nieuwe dorpshuis met sporthal kijk ik uit. De overige ontwikkelingen volg ik via de begeleidingsgroep op de voet.   U praat mee in de begeleidingsgroep openbare ruimte en beeldkwaliteit over het Hart van Zwanenburg. Waarom zet u zich hiervoor in? Ik vind het belangrijk als toekomstig gebruiker mee te denken en mee te praten over de nieuwe ontwikkelingen en mij in te zetten voor een nieuw dorpshuis. De begeleidingsgroep is een positieve groep, we willen met elkaar zo snel mogelijk gebruik gaan maken van het nieuwe dorpshuis. Daarnaast vind ik het interessant en leerzaam om van dichtbij mee te maken hoe zo’n groot project tot stand komt.   Waar praat de begeleidingsgroep over en wat is op dit moment aan de orde? De begeleidingsgroep openbare ruimte en beeldkwaliteit praat over hoe het toekomstig dorpsplein en het dorpshuis er straks uit komen te zien. We hebben aandachtspunten voor het nieuwe plein benoemd. Vanuit die ideeën is een programma van eisen voor het dorpshuis en het dorpsplein opgesteld. Verschillende architecten gaan daar nu mee aan de slag.   Welke bijdrage heeft u geleverd? Met andere leden van de groep hebben wij gezocht naar referentiebeelden. Foto’s, tekeningen en voorbeelden van andere stads- en  dorpspleinen. Daarbij hebben wij ons vragen gesteld; wanneer is een plein prettig? Hoe komt het plein in de omgeving van de Dennenlaan te liggen? Wat voor begroeiing zou passen? Waar zouden fietsen en auto’s geparkeerd kunnen worden? Zo komen we tot  ideeën voor ons eigen plein.   Hoe ziet uw ideale centrum van Zwanenburg er over drie jaar uit? Dan is er een mooi dorpshuis met sporthal met veel faciliteiten en mogelijkheden voor sport, cultuur, muziek en gezelligheid. Voor het dorpshuis ligt een dorpsplein dat goed bij het dorpshuis past. En er is een volwaardige bibliotheek.