.

Nieuwsoverzicht

Zicht op het dorpshuis in Zwanenburg

‘Dit is een feest voor Zwanenburg en Halfweg. Komt allen!’

Zeer divers, voor jong en oud en ook nog eens rijkelijk gevuld. Zo mag het feestelijke programma voor de officiële opening van het dorpshuis en het dorpsplein in Zwanenburg op zaterdag 25 juni gerust worden genoemd.
15 juni 2022
De hekken staan al om de oude mavo sinds de sloop begonnen is

Asbest aangetroffen bij sloop oude mavo in Zwanenburg

Bij de sloopwerkzaamheden van de oude mavo aan de Dennenlaan in Zwanenburg zijn grote hoeveelheden asbesthoudende materialen aangetroffen. Dat is gemeld aan wethouder Marjolein Steffens-van de Water, verantwoordelijk voor het Hart van Zwanenburg.
16 december 2021

Woningen op terreinen voormalige kazerne en oude mavo

De gemeente wil op de terreinen van de voormalige brandweerkazerne (Olmenlaan tegenover 141) en de oude mavo (Dennenlaan 135) appartementen bouwen. Op 7 september was er een online bewonersavond over de plannen.
2 september 2021
Je ziet dat het Dorpshuis in Hart van Zwanenburg gesloopt wordt

Sloop van de Olm in volle gang

De sloopwerkzaamheden van het oude dorpshuis zijn in volle gang. Als alles goed blijft gaan, dan zijn de werkzaamheden eind september klaar.
24 augustus 2020
Dorpshuis Zwanenburg in aanbouw

Kijk mee met de bouw van het nieuwe dorpshuis

Aanstaande zaterdag is de landelijke Dag van de Bouw. Tijdens deze dag kunt u een kijkje nemen op de bouwplaats van het nieuwe dorpshuis Hart van Zwanenburg dat wordt gebouwd door K_Dekker bouw & infra.
14 juni 2019
Dorpshuis

Dorpshuis in aanbouw

Op 19 november is het startsein gegeven voor de bouw van het nieuwe dorpshuis. Inmiddels is aannemer K_Dekker bouw & infra druk in de weer.
1 maart 2019
Eerste paal Hart van Zwanenburg de grond in

‘Sporthal vooral belangrijk voor Zwanenburgse jeugd’

De lucht was grijs op 19 november, maar voor Frank Gerritse was het een prachtige dag. Die maandag ging de eerste paal de grond in voor Hart van Zwanenburg, met dorpshuis, bibliotheek én sporthal. Samen met dorpsgenoten heeft Gerritse jarenlang voor de sporthal gestreden.
26 november 2018
Voorlopig Ontwerp dorpshuis Zwanenburg

Samenwerking De Olm, De Hoek en Bibliotheek

In het nieuwe dorpshuis krijgen zowel de bibliotheek als de activiteiten van De Olm en De Hoek een plaats. Hierop vooruitlopend gaan deze partijen al nauwer samenwerken in De Olm. Stichting Zwanenburg-Halfweg is hier nauw bij betrokken.
22 november 2016
Voorlopig Ontwerp dorpshuis Zwanenburg

Definitief Ontwerp dorpshuis is klaar

Het Definitief Ontwerp van het dorpshuis is klaar. Dit ontwerp wordt gezamenlijk met gebruikers en belangengroepen verder uitgewerkt naar een bestek dat de basis is voor het selecteren van een aannemer. Het bestek is eind maart klaar.
22 november 2016
Voorlopig ontwerp Lidl Zwanenburg

Nieuwe pand Lidl

Lidl en de gemeente hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend voor de verhuizing van het pand van Lidl. Nadat het nieuwe dorpshuis klaar is wordt het nieuwe pand van Lidl gerealiseerd. Daarna kan het oude pand worden gesloopt.
22 november 2016