.

Nieuwsoverzicht

De Olmenlaan in Zwanenburg krijgt een nieuwe riolering en een nieuw wegdek. Rechts is de nieuwe Lidl in aanbouw. Links staat de voormalige brandweerkazerne

Hoe is het nu met... Hart van Zwanenburg?

In het centrum van Zwanenburg is het al heel wat jaren een drukte van belang. Er is bijna geen plek te bedenken waar niet is of wordt gewerkt. De aannemersbusjes en vrachtwagens rijden als mieren door het centrum. Dat is opletten geblazen voor de Zwanenburgers. Gelukkig schiet het werk lekker op.
3 maart 2021
Je ziet dat het Dorpshuis in Hart van Zwanenburg gesloopt wordt

Sloop van de Olm in volle gang

De sloopwerkzaamheden van het oude dorpshuis zijn in volle gang. Als alles goed blijft gaan, dan zijn de werkzaamheden eind september klaar.
24 augustus 2020
het dorpshuis in aanbouw

Hoe is het nu met... Hart van Zwanenburg?

Hart van Zwanenburg: niet alleen de bouw van een nieuw dorpshuis, maar ook de aanleg van een nieuw dorpsplein en de verplaatsing van supermarkt Lidl naar de oude locatie van dorpshuis De Olm.
17 december 2019
Dorpshuis Zwanenburg in aanbouw

Kijk mee met de bouw van het nieuwe dorpshuis

Aanstaande zaterdag is de landelijke Dag van de Bouw. Tijdens deze dag kunt u een kijkje nemen op de bouwplaats van het nieuwe dorpshuis Hart van Zwanenburg dat wordt gebouwd door K_Dekker bouw & infra.
14 juni 2019
Dorpshuis

Dorpshuis in aanbouw

Op 19 november is het startsein gegeven voor de bouw van het nieuwe dorpshuis. Inmiddels is aannemer K_Dekker bouw & infra druk in de weer.
1 maart 2019
Eerste paal Hart van Zwanenburg de grond in

‘Sporthal vooral belangrijk voor Zwanenburgse jeugd’

De lucht was grijs op 19 november, maar voor Frank Gerritse was het een prachtige dag. Die maandag ging de eerste paal de grond in voor Hart van Zwanenburg, met dorpshuis, bibliotheek én sporthal. Samen met dorpsgenoten heeft Gerritse jarenlang voor de sporthal gestreden.
26 november 2018
Voorlopig Ontwerp dorpshuis Zwanenburg

Samenwerking De Olm, De Hoek en Bibliotheek

In het nieuwe dorpshuis krijgen zowel de bibliotheek als de activiteiten van De Olm en De Hoek een plaats. Hierop vooruitlopend gaan deze partijen al nauwer samenwerken in De Olm. Stichting Zwanenburg-Halfweg is hier nauw bij betrokken.
22 november 2016
Voorlopig Ontwerp dorpshuis Zwanenburg

Definitief Ontwerp dorpshuis is klaar

Het Definitief Ontwerp van het dorpshuis is klaar. Dit ontwerp wordt gezamenlijk met gebruikers en belangengroepen verder uitgewerkt naar een bestek dat de basis is voor het selecteren van een aannemer. Het bestek is eind maart klaar.
22 november 2016
Voorlopig ontwerp Lidl Zwanenburg

Nieuwe pand Lidl

Lidl en de gemeente hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend voor de verhuizing van het pand van Lidl. Nadat het nieuwe dorpshuis klaar is wordt het nieuwe pand van Lidl gerealiseerd. Daarna kan het oude pand worden gesloopt.
22 november 2016
 Plankaart Hart van Zwanenburg

Bestemmingsplan Hart van Zwanenburg

De dorpsraad en de begeleidingsgroep openbare ruimte en beeldkwaliteit hebben meegelezen met een eerste versie van het bestemmingsplan. Naar aanleiding van de ontvangen reacties is besloten om het ontwerp bestemmingsplan na de zomerperiode in procedure te brengen.
6 juni 2016