.

Het plan

Het dorpshuis wordt in eerste instantie tegen het pand van Lidl gebouwd en na verplaatsing van Lidl komt het dorpsplein op deze plek. Dit plan is confom het vastgestelde ruimtelijk programma. Het ontwerp  van het dorpuis wordt zoals deze door een overgrote meerderheid van de inwoners van Zwanenburg en Halfweg is gekozen. De ontwikkeling in stappen:
  • Realisatie dorpshuis op het grasveld tussen het huidige pand van Lidl en de oude MAVO
  • Sloop huidig dorpshuis De Olm
  • Lidl verplaatsten naar de locatie van het huidige dorpshuis De Olm
  • Sloop huidige pand van Lidl
  • Realisatie dorpsplein op de plek van het huidige pand van Lidl
definitief ontwerp dorpshuis
Het definitief ontwerp van het nieuwe dorpshuis van Zwanenburg.