.

Frank Gerritse, Stichting Zwanenburg-Halfweg

Frank Gerritse, Stichting Zwanenburg-HalfwegIn 2016 komt er een nieuw dorpshuis met dorpsplein. Denkt u dat u daar vaak naartoe gaat? Wij hopen dan dat we heel veel gebruik gaan maken vooral van de sporthal, met onze nieuwe basketbalvereniging Christofoor.   Wat gaat u daar dan doen? Wij gaan hier 12 uur per week trainen en competitie spelen in het weekend en hierna een drankje nuttigen in de bar. Wat vindt u ervan dat in het centrumgebied - bij het bestaande dorpshuis, de brandweerkazerne en het noordelijke deel van winkelcentrum De Kom - vernieuwingen plaatsvinden? Goede zaak voor Zwanenburg, eindelijk gaat er weer wat veranderen/verbeteren na 25-50 jaar stilstand!   U praat mee in de begeleidingsgroep dorpshuis over het Hart van Zwanenburg. Waarom zet u zich hiervoor in? Ik vind het uitermate belangrijk vooral van de jeugd in ons dorp, om een breder aanbod van sporten te krijgen. En hopelijk ook minder “hangjeugd” te krijgen. Waar praat de begeleidingsgroep over en wat is op dit moment aan de orde? Op 18 juni hebben we de definitieve versie van het Programma van Eisen besproken!   Welke bijdrage heeft u geleverd? Ik heb getracht om de wensen en eisen van alle sportverenigingen in beeld te brengen en zoveel mogelijk te verwezenlijken in het Programma van Eisen, over de sporthal.   Hoe ziet uw ideale centrum van Zwanenburg er over drie jaar uit? Een gezellig dorpsplein met dorpshuis/sporthal, waar jong en oud elkaar kunnen ontmoeten en waar continue activiteiten zijn, om gezamenlijk gezellig een drankje te nuttigen.