Bouw nieuwe dorpshuis door K_Dekker bouw en infra

Publicatiedatum: 
donderdag 08-11-2018
K_Dekker bouw & infra gaat het nieuwe dorpshuis bouwen. Naar verwachting opent het nieuwe dorpshuis begin 2020 de deuren.

Op donderdag 1 november is de overeenkomst tussen K_Dekker bouw en infra en de gemeente voor de bouw van het nieuwe dorpshuis ondertekend.
 
Half november 2018 start het aanbrengen van de funderingspalen. Dat duurt ongeveer vier weken. 
Begin 2019 start de ruwbouw (fundatie, muren, dak en dergelijke), dan krijgt het nieuwe dorpshuis zijn vorm. Vanaf medio juli 2019 staat de afbouw gepland (binnenwanden, plafonds, afwerkingen en installaties).
Een bouw van deze omvang brengt natuurlijk altijd overlast mee. Als er bouwactiviteiten plaats gaan vinden die erge hinder of overlast veroorzaken dan informeert K_Dekker bouw & infra de omwonenden.
 
Voor vragen over de bouw kunt u contact opnemen met het projectteam via e-mail Zwanenburg@kdbv.nl of telefonisch 088-1245630