.

Hart van Zwanenburg

Onder de naam Hart van Zwanenburg investeert de gemeente in het dorpshart van Zwanenburg. Voor het gebied rond de Dennenlaan tussen de Zwanenburgerdijk en de Nolenslaan – Iepenlaan is één ruimtelijk programma gemaakt. Met de extra gelden uit het Convenant Omgevingskwaliteit is er ruimte voor betere sociaal-culturele voorzieningen, zoals een groter en beter uitgerust nieuw dorpshuis. Het centrum van Zwanenburg gaat in de toekomst echt als dorpshart dienst doen, wat ook de leefbaarheid van het dorp ten goede komt. Bij de plannen worden de bewoners en ondernemers van Zwanenburg nauw betrokken.

Het nieuwe dorpshuis van Zwanenburg komt op het grasveld tussen het huidige pand van Lidl en de oude mavo. Op de plek waar nu dorpshuis De Olm staat, komt een nieuw pand voor Lidl en waar nu Lidl is, komt het nieuwe dorpsplein.definitief ontwerp dorpshuis

Het definitief ontwerp van het nieuwe dorpshuis van Zwanenburg.
 

Nieuws