.

Hart van Zwanenburg

Onder de naam Hart van Zwanenburg investeert de gemeente in het dorpshart van Zwanenburg. Voor het gebied rond de Dennenlaan tussen de Zwanenburgerdijk en de Nolenslaan – Iepenlaan is één ruimtelijk programma gemaakt. Met de extra gelden uit het Convenant Omgevingskwaliteit is er ruimte voor betere sociaal-culturele voorzieningen, zoals een groter en beter uitgerust nieuw dorpshuis. Het centrum van Zwanenburg gaat in de toekomst echt als dorpshart dienst doen, wat ook de leefbaarheid van het dorp ten goede komt. Bij de plannen worden de bewoners en ondernemers van Zwanenburg nauw betrokken.

Het nieuwe dorpshuis van Zwanenburg staat aan de Dennenlaan. Op de plek waar dorpshuis De Olm stond, komt een nieuw pand voor Lidl. Het nieuwe dorpsplein staat op de plek van de oude Lidl.

Dorpshuis Zwanenburg augustus 2020

Foto: Het dorpshuis in augustus 2020. Bron: Jur Engelchor fotografie

Nieuws

 • Sloop van de Olm in volle gang

  Je ziet dat het Dorpshuis in Hart van Zwanenburg gesloopt wordt
  De sloopwerkzaamheden van het oude dorpshuis zijn in volle gang. Als alles goed blijft gaan, dan zijn de werkzaamheden eind september klaar.
 • Werkzaamheden op terrein oude MAVO

  Naast de oude MAVO aan de Dennenlaan in Zwanenburg bevindt zich in de bodem een oude brandstoftank. Aannemer Markus uit Zwanenburg start vanaf 30 juni met het verwijderen van deze brandstoftank. De tank moet voorafgaand aan de sloop van het oude schoolgebouw verwijderd worden om vervuiling van de bodem te voorkomen tijdens de sloop.
 • Hoe is het nu met... Hart van Zwanenburg?

  het dorpshuis in aanbouw
  Hart van Zwanenburg: niet alleen de bouw van een nieuw dorpshuis, maar ook de aanleg van een nieuw dorpsplein en de verplaatsing van supermarkt Lidl naar de oude locatie van dorpshuis De Olm. Het had wat voeten in de aarde en het geduld van de dorpsbewoners werd op de proef gesteld, maar op 19 november 2018 was het dan toch zo ver: de eerste paal voor het nieuwe Hart van Zwanenburg ging de grond in. Een stap vooruit naar een betere leefbaarheid in Zwanenburg, dankzij de subsidie van de Stichting Leefomgeving Schiphol en de gemeente Haarlemmermeer. Hoe staat het inmiddels met de voortgang?