Halfweg: Minister Cort van der Lindenstraat en omgeving

Aannemer AW Onderhoud start op maandag 22 augustus 2022 met werkzaamheden. De werkzaamheden zijn in de Minister Cort van der Lindenstraat, Polanenstraat, Julianastraat, Houtrijkstraat en Burgemeester Simonsstraat in Halfweg. De gemeente laat de rijweg, parkeerplaatsen en stoepen opknappen.

Wat gaat de aannemer precies doen?

De aannemer voert deze werkzaamheden uit:

  • Fundering (stevige ondergrond) aanbrengen onder de rijweg.
  • Boomvakken (grond waar bomen in staan) aanbrengen in de Julianastraat en Minister Cort van der Lindenstraat.
  • Rijweg, parkeerplaatsen en stoepen opnieuw bestraten met dezelfde tegels of stenen.

Werkzaamheden door PWN en Liander

Als de straat is opengebroken, vervangt PWN een deel van de waterleiding. Liander vervangt dan een deel van de elektriciteitskabels in een aantal straten. Dit zijn geen werkzaamheden van de gemeente.

Wat is de planning van de werkzaamheden?

De werkzaamheden duren van 22 augustus 2022 tot en met 28 april 2023. De aannemer voert de werkzaamheden uit tussen 7.00 en 17.00 uur. 

Werkzaamheden aan rijweg, parkeerplaatsen en stoepen

De aannemer voert de werkzaamheden uit in 6 fases:

  • Fase 1 - Afgerond.
  • Fase 2 - Afgerond.
  • Fase 3 - Afgerond.
  • Fase 4 - Afgerond.
  • Fase 5 - 20 maart tot en met 19 april. Houtrijkstraat bij huisnummers 1 tot en met 5.
  • Fase 6 - 19 april tot en met 31 mei. Julianastraat bij huisnummers 24 tot en met 44c.

De planning kan iets aangepast worden. Dit hangt af van het weer of andere onverwachte zaken. Veranderingen in de planning van de werkzaamheden van de gemeente zetten we op deze pagina.

Werkzaamheden van PWN en Liander

De werkzaamheden van PWN en Liander zijn inmiddels afgerond.

Hoe is de bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden?

Rijweg, parkeerplaatsen en stoepen worden per fase afgesloten. De aannemer zet hier hekken neer. U kunt in het afgesloten deel niet parkeren, ook niet op eigen terrein. Wij vragen u om uw auto tijdelijk ergens anders in de wijk te parkeren.

Als in fase 6 de rijweg van de Julianastraat is afgesloten, maakt de aannemer een tijdelijke weg (doorsteek) bij de Houtrijkstraat richting de Osdorperweg. 

Elektrische auto laden op eigen terrein

Heeft u een elektrische auto en een laadpaal op eigen terrein? Dan kunt u tijdens een afsluiting hier niet opladen. U moet uw auto tijdelijk opladen bij een openbare laadpaal in de buurt. Op de website oplaadpalen kunt u zien waar dit kan. 

Bereikbaarheid voetgangers en hulpdiensten

Uw woning of bedrijf is te voet en met de fiets aan de hand wel bereikbaar. Als de aannemer aan de stoep voor uw woning werkt, zorgt hij dat uw voordeur via loopplanken bereikbaar blijft.  De woningen zijn altijd bereikbaar voor politie, brandweer en ambulance.

Gaat de gemeente bomen kappen en planten?

De aannemer kapt 11 bomen en plant totaal 25 bomen. In dit gebied zijn eerder al bomen gekapt. In de Julianastraat en de Cort van der Lindenstraat kapt de aannemer de laatste 11 bomen.

Als alle werkzaamheden klaar zijn, plant de aannemer totaal 25 nieuwe bomen in dit gebied.

Zorgen de werkzaamheden voor overlast?

De aannemer beperkt de (geluids)overlast zoveel mogelijk. De aannemer slaat materialen tijdelijk op in de buurt van de werkzaamheden.

Alvast bedankt voor uw begrip voor mogelijke overlast.

Moet ik beplanting boven of over de erfgrens weghalen of snoeien?

De erfgrens is de grens tussen uw terrein en gemeentegrond. Op veel plaatsen hangt de beplanting boven of over de erfgrens. Dit noemen wij overhangende beplanting. 

De stoep of weg tot aan uw erfgrens moet vrij zijn. Niet alleen voor de voetgangers die hier lopen of verkeer dat hier rijdt, maar ook voor werkzaamheden aan de stoep en de weg. De aannemer heeft voldoende ruimte nodig om de stoepen en wegen opnieuw te kunnen bestraten. 

Wij vragen u om de overhangende beplanting te snoeien of weg te halen. Ook staan er soms andere dingen op of over de erfgrens. Bijvoorbeeld hekken of potten met planten. Deze ook graag weghalen. Doet u dit uiterlijk 1 week voordat de aannemer begint met de werkzaamheden. 

Wat kan ik verder nog merken van de werkzaamheden?

De bodem zakt. Niet alleen de stoepen, parkeerplaatsen en wegen, maar ook uw eigen terrein. Bij het opnieuw bestraten, kan het zijn dat de stoepen, rijweg en parkeerplaatsen iets hoger (oorspronkelijke hoogte) komen te liggen. Er kan dus een klein hoogteverschil ontstaan tussen de stoep of rijweg en uw terrein.

Als het nodig is, zorgt de aannemer ervoor dat (maximaal) de eerste meter van het voetpad of de inrit van uw terrein aansluit op de nieuwe hoogte. Ophogen van de rest van uw terrein moet u zelf doen. Eigenaren zijn namelijk zelf verantwoordelijk voor het ophogen en het afvoeren van regenwater op eigen terrein. 

Worden de ondergrondse vuilcontainers geleegd?

De aannemer zorgt ervoor dat Meerlanden de ondergrondse vuilcontainers kan legen. Zijn de ondergrondse vuilcontainers voor langere tijd toch niet bereikbaar voor Meerlanden? Dan zetten zij tijdelijk bovengrondse vuilcontainers neer. Dit doen zij in de buurt van de ondergrondse vuilcontainers.

Heeft u vragen over de werkzaamheden?

Voor vragen over de werkzaamheden kunt u bellen met Niek Kamper via telefoonnummer 0900 1852. U kunt ook een e-mail sturen naar info@haarlemmermeer.nl. Graag uw straatnaam in het onderwerp zetten.