Provincie concludeert: 'geen draagvlak voor grenscorrectie'

Na gesprekken met verschillende partijen heeft de provincie Noord-Holland de conclusie getrokken dat er geen noodzaak is om Spaarndam-Oost bij Haarlem te voegen.

 

De provincie Noord-Holland heeft gesproken met de Dorpsraad Spaarndam, de Initiatiefgroep Spaarndamis1 en de gemeenten Haarlemmermeer en Haarlem. De provincie ging de gesprekken aan in opdracht van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Meer over dit besluit is te lezen op de website van de provincie.

Gepubliceerd op: 
26 jun 2019