Wat is er veranderd?

Door de fusie met Haarlemmermeer zijn sommige zaken voor inwoners en ondernemers van Haarlemmerliede en Spaarnwoude vanaf januari 2019 anders geregeld dan nu.
 

Paspoort aanvragen of geboorte aangeven

Alle inwoners van de nieuwe gemeente kunnen voor burgerzaken terecht in het raadhuis in Hoofddorp, het servicecentrum in Nieuw-Vennep en het servicecentrum in het oude raadhuis in Halfweg als dat in de loop van 2019 weer in gebruik genomen wordt. Een paspoort of identiteitskaart ophalen of aanvragen, kan ook bij de gemeentebalie op Schiphol (alleen op afspraak).

De openingstijden zijn ruimer dan ze in Halfweg waren. Inwoners kunnen nu ook op dinsdag- en donderdagavond een afspraak maken bij burgerzaken. Een paspoort kan tegen betaling van EUR 4,95 thuisbezorgd worden en veel zaken zijn via de website te regelen.


Digitale dienstverlening

Vanaf 3 januari 2019 kunnen alle inwoners van de voormalige gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude een aantal zaken digitaal regelen met hun DigiD-code via www.haarlemmermeergemeente.nl.
 
 

Trouwen op locatie

Haarlemmermeer heeft nu zestien trouwlocaties, van de Stompe Toren in Spaarnwoude, restaurant ‘t Fort in Vijfhuizen, Papa’s Beach House in Hoofddorp tot museum De Cruquius. Acht trouwambtenaren staan klaar om een huwelijk of geregistreerd partnerschap te voltrekken. Een bruidspaar kan ook zijn eigen trouwambtenaar meebrengen.
 

Belastingen

De onroerendezaakbelasting (OZB), afvalstoffenheffing, rioolheffing en hondenbelasting zijn in Haarlemmermeer lager dan in het voormalige Haarlemmerliede en Spaarnwoude.
 
Als soorten belasting en de tarieven in de nieuwe gemeente in 2019 vergelijkbaar waren met die van Haarlemmermeer dan  is het volgende veranderd in vergelijking met het voormalige Haarlemmerliede en Spaarnwoude:
 
Voor inwoners: 
 
 • Lager tarief onroerendezaakbelasting (OZB) 
 • Lager tarief afvalstoffenheffing 
 • Lager tarief rioolheffing 
 • Lager tarief hondenbelasting 
 • Geen roerende zaakbelasting  
 • Geen forensenbelasting  
 • Liggeld voor woonschepen 
 
Voor ondernemers: 
 
 • Lager tarief rioolheffing 
 • Hoger tarief toeristenbelasting 
 • Hoger tarief onroerendezaakbelasting (OZB) voor bedrijfspanden 
 • Geen afvalstoffenheffing, bedrijven regelen zelf de afvoer van hun afval 
 • Geen reclamebelasting 
 • De precariobelasting op kabels en leidingen vervalt vanaf 2021. De precariobelasting voor het innemen van gemeentegrond blijft gehandhaafd. 
Cocensus voert de belastingheffing uit. Dat is nieuw voor inwoners en ondernemers in het voormalige Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Daar deed GBKZ dat namens de gemeente. Cocensus verstuurt in het eerste kwartaal van 2019 de aanslag voor gemeentelijke belastingen. Wie zijn aanslagbiljet via MijnOverheid wil (blijven) ontvangen, kan zelf op mijnoverheid.nl Gr Cocensus aanvinken. Een machtiging voor het betalen van de gemeentelijke belastingen via automatische incasso blijft geldig. Bij wie voor automatische incasso heeft gekozen, wordt het verschuldigde bedrag vanaf 2019 in negen termijnen afgeschreven. Voorheen was dat zeven termijnen.
 

Gebiedsmanagement

De gebiedsmanager is de verbindende schakel tussen de dorps- en wijkraden, ondernemersverenigingen, bewoners en organisaties en de gemeente. De gebiedsmanager kan zaken ‘op de agenda zetten’ bij de gemeente.
 

Een wijkbudget aanvragen

Inwoners die een activiteit in hun buurt organiseren, kunnen een wijkbudget aanvragen via een e-mail aan wijkbudget@haarlemmermeer.nl of via gebiedsmanagement.
 

Is er iets kapot in de buurt?

Is er iets kapot in uw woonomgeving? Als u dit meldt bij de gemeente Haarlemmermeer, krijgt u te maken met de medewerkers van gebiedsbeheer. Ook als het gaat om zwerfvuil, hondenpoep, vernielingen of ongedierte. 

Het team gebiedsbeheer gaat over de openbare ruimte en onderhoud en beheer van de bestaande voorzieningen. Na een melding kijkt het team in overleg met bewoners of werkzaamheden wel of niet moeten worden uitgevoerd.


Melden kan via:

www.haarlemmermeergemeente.nl/direct-melden
• WhatsApp (06 13310900)
• Facebook of Twitter
• Een e-mail naar info@haarlemmermeer.nl.
• Telefoonnummer 0900 1852.
 

Meedenken en meepraten

Inwoners en ondernemers kunnen op veel manieren meepraten en meedenken met de gemeente en meebeslissen over wat er in hun buurt gebeurt. Dat kan bijvoorbeeld via dorps- en wijkraden en ondernemersverenigingen of via het digipanel. Voor inwoners met goede ideeën is er Nieuwe Pioniers: een online platform waarop iedereen met een goed initiatief via crowdfunding geld kan inzamelen voor een project. De gebiedsmanagers zijn het aanspreekpunt voor participatie in het gebied.

Ook jongeren kunnen meepraten. Via de jongerenraad geven jongeren van 12 tot 21 jaar advies aan het gemeentebestuur. Ook is er een online jongerenpanel en helpt MENES jongeren om hun ideeën uit te voeren. Voor een goed idee om Haarlemmermeer leuker, mooier, veiliger of gezelliger te maken, kunnen jongeren 1000 euro krijgen.
 

Een veilige omgeving

Handhavers van de gemeente zetten zich samen met inwoners in voor een prettige, veilige samenleving. Ze geven het direct door als zaken moeten worden hersteld of opgeknapt. Ze gaan ook af op meldingen van inwoners, politie of collega’s. Dit kan gaan om jeugdoverlast, loslopende honden, gedumpt afval of verkeerd geparkeerde auto’s. Handhavers kunnen bonnen schrijven als mensen over de schreef gaan, maar ze gaan altijd eerst in gesprek.
 

Sociale huurwoningen

De toewijzing van sociale huurwoningen werd in Haarlemmerliede en Spaarnwoude tot 1 januari 2019 door Woonservice geregeld. Vanaf deze datum doet WoningNet Stadsregio Amsterdam dat. Iedereen in de voormalige gemeente Haarlemmerliede en Spaarwoude die als woningzoekende is ingeschreven bij Woonservice wordt voor die tijd persoonlijk benaderd om toestemming te verlenen om hun gegevens te laten invoeren bij Woningnet.  Dat is gratis. De eerste twee verlengingen van een jaar zijn ook gratis. Deze mensen behouden hun inschrijftijd. Bovendien krijgen zij tien jaar extra inschrijftijd voor woningen in de voormalige gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Zo houden deze inwoners gelijke kansen als ze een woning zoeken in hun eigen dorp.
 
Wie ingeschreven is bij WoningNet kan reageren op woningen in de hele stadsregio Amsterdam inclusief de nieuwe gemeente Haarlemmermeer. Inwoners van de voormalige gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude kunnen tegelijkertijd hun inschrijving bij Woonservice behouden. Ze kunnen dan blijven reageren op woningen in Zuid-Kennemerland.  Woningzoekenden uit Haarlemmermeer die zijn ingeschreven bij WoningNet kunnen vanaf 1 januari 2019 ook reageren op woningen in Haarlemmerliede en Spaarnwoude.

Woningnet is actief in een ander gebied dan Woningservice. Daarom kunnen mensen die ingeschreven staan ook reageren op woningen in Amsterdam en omgeving. Maar ook kunnen meer mensen reageren op woningen in het voormalige Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Om de verdeling van woningen eerlijk te houden komen er aanpassingen. Zodat de kansen voor inwoners van het voormalige Haarlemmerliede en Spaarnwoude gelijk blijven en zij evenveel kans houden op een woning. 
 
Klantcontactcentrum WoningNet: 0900 040 08 00.
 

Zorg en welzijn

Meer voor Elkaar

Haarlemmermeer streeft naar een zorgzame gemeente, waar het goed leven is. Waar iedereen - jong en oud - kansen krijgt en benut, waar voldoende werk is en genoeg vrijetijdsvoorzieningen zijn. Een samenleving waar mensen naar elkaar omkijken en waar zorg en ondersteuning op maat is. Dat is Meer voor Elkaar. Op www.haarlemmermeer.nl/meervoorelkaar staat een overzicht van activiteiten, initiatieven en voorbeeldprojecten voor iedereen. Mensen staan er niet alleen voor. Samen krijgen ze Meer voor Elkaar!
 


Sociale kaart

Sociale kaart Haarlemmermeer geeft antwoord op vragen over zaken als wonen, geld, werk, gezin en gezondheid.


CJG

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Haarlemmermeer is de plek waar ouders, kinderen, jongeren en professionals terecht kunnen met hun vragen over opgroeien en opvoeden. Bijvoorbeeld over pesten, scheiden, lastig of teruggetrokken gedrag, school(keuze), relaties, seksualiteit en drugs. Het CJG biedt gratis advies, ondersteuning en hulp op maat.
 

Mantelzorg & Meer

Mantelzorg & Meer biedt in Haarlemmermeer ondersteuning, begeleiding, advies en training aan mantelzorgers, vrijwilligers, werkgevers en organisatie. Ook biedt het vervangende mantelzorg. Het aanbod is gericht op mantelzorgers van volwassenen en kinderen die thuis wonen of in een zorginstelling. Het gaat om mensen met een functiebeperking, mensen met een chronische ziekte, mensen met dementie of mensen met psychische problemen. Mantelzorg & Meer is vergelijkbaar met Tandem, de organisatie die de ondersteuning voor mantelzorgers in Haarlemmerliede en Spaarnwoude regelde.
 

Regelingen voor mensen met een laag inkomen

 

Voor kinderen tot 18 jaar

 • Bestaande minimaregelingen voor kinderen blijven. In sommige gevallen worden de bedragen iets verhoogd.
 • De computerregeling geldt voor één computer per vier jaar van maximaal 500 euro.
 • De tegemoetkoming schoolkosten blijft gelijk, maar is niet meer geldig voor MBO-studenten.
 • Voor bijles is een hoger bedrag per kind beschikbaar.
 • De ‘Regeling Eropuit’ heet in Haarlemmermeer ‘Haarlemmermeer doet mee’ en het bedrag is iets hoger.
 • De fietsregeling wordt in Haarlemmermeer uitgevoerd door Stichting Leergeld.
De meeste van deze regelingen vallen onder het kindpakket

   Voor volwassenen
 
 • Ook voor volwassenen heet de ‘Regeling Eropuit’ in Haarlemmermeer ‘Haarlemmermeer doet mee’. Het bedrag wordt verhoogd naar 225 euro per jaar voor activiteiten en benodigde materialen zoals sportkleding.
 • De inkomens- en studietoeslag valt hoger uit.
 • Voor inwoners boven de 18 met weinig inkomen is er een aantal regelingen.

Eigen bijdrage Wmo

De eigen bijdrage Wmo is vanaf 1 januari 2019 voor iedereen in Nederland gelijk. Het bedrag per huishouden wordt dan 17,50 euro per vier weken ongeacht het inkomen. Voor de meeste inwoners wordt de eigen bijdrage hierdoor lager maar sommige inwoners betaalden een lagere bijdrage van € 12,50 per periode. Die mensen gaan dus iets meer betalen. Wie moeite heeft met het betalen van de eigen bijdrage kan contact opnemen met de gemeente. Er zal dan worden gekeken welke oplossingen er mogelijk zijn om een overgang naar de nieuwe regeling soepel te laten verlopen.

Bereken uw Recht

Vanaf 7 januari 2019 kunnen inwoners via ‘Bereken uw Recht’ zelf berekenen of zij recht hebben op inkomensondersteuning zoals de minimaregelingen of (bijzondere) bijstand.
 

Hulp vragen

Cliëntondersteuners van MeerWaarde of MEE kunnen helpen bij het aanvragen van bijvoorbeeld huishoudelijke hulp of dagbesteding.
Voor gesprekken over persoonlijke problemen kunnen inwoners een afspraak maken met een maatschappelijk werker, ouderenadviseur of sociaal raadsman via telefoonnummer 0800 1852 of de Pluspunten van Meerwaarde.