Tijdspad

Het fuseren van twee gemeenten kost tijd. .
 • 6 oktober 2016: dubbele raadsvergadering, afspraken zijn vastgelegd in convenant en door beide gemeenteraden vastgesteld
 • 7, 21 en 29 november 2016: inloopavonden voor bewoners in Zwanenburg, Hoofddorp en Nieuw-Vennep
 • 22 november 2016: colleges van burgemeester en wethouders stellen herindelingsontwerp vast
 • 28 november 2016: bijeenkomst van alle dorps- en wijkraden in Hoofddorp (ieder half jaar)
 • 13 december 2016: gemeenteraden stellen het herindelingsontwerp vast
 • 16 januari 2017: informatiebijeenkomst in Spaarndam met dorpsraad
 • 15 december 2016 t/m 10 februari 2017: het herindelingsontwerp ligt ter inzage bij de gemeenten (inwoners kunnen hun zienswijze indienen)
 • 23 maart 2017: hoorzitting van de beide gemeenteraden in de Zoete Inval in Haarlemmerliede.
 • april 2017: gemeenteraden stellen het herindelingsadvies vast
 • juni 2017: provincie voorziet herindelingsadvies van zienswijze en stuurt door naar minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
 • juli 2017 tot en met juni 2018: wetgevingstraject van het Ministerie van BZK (toetsing aan beleidskader, voorstel herindelingswet, besluit ministerraad, advies Raad van State, behandeling in Tweede en in Eerste kamer, publicatie Staatsblad, grensbeschrijvingen)
 • 24 april 2018: Tweede Kamer stemt in met wetsvoorstel voor de samenvoeging en neemt motie aan. Zie nieuwsbericht.
 • 10 juli 2018: Eerste Kamer besluit over wet
 • 22 september 2018: informatiemarkt voor inwoners van Haarlemmerliede en Spaarnwoude
 • 21 november 2018: gemeenteraadsverkiezingen beide gemeenten
 • januari 2019: fusie van de nieuwe gemeente en installatie van de raadsleden
Bennebroekerbrug bij Zwaanshoek
Bennebroekerbrug bij Zwaanshoek