Tweede Kamer stemt voor samenvoeging

Haarlemmerliede en Spaarnwoude en Haarlemmermeer vormen vanaf 1 januari 2019 samen een gemeente. Dinsdag 24 april stemde de Tweede Kamer in met het wetsvoorstel voor de samenvoeging van de twee gemeenten.


“Dit is een bijzondere mijlpaal”,

reageert burgemeester Pieter Heiliegers van Haarlemmerliede en Spaarnwoude.

"Het besluit van de Tweede Kamer is een van de laatste stappen in het proces waar we een aantal jaar geleden aan begonnen zijn. Ik ben verheugd dat de Kamer het wetsvoorstel voor de fusie ongewijzigd heeft vastgesteld. Dat is wat mij betreft een bevestiging van het feit dat we het proces zeer zorgvuldig hebben doorlopen. De gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude heeft de afgelopen jaren steeds heel goed geluisterd naar bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties tijdens vele bewonersavonden en experttafels."

 

Spaarndam

De Kamer heeft het wetsvoorstel weliswaar en zonder wijzigingen vastgesteld, wél heeft zij een motie aangenomen. Die gaat over het dubbeldorp Spaarndam. Het gedeelte van Spaarndam op de linkeroever van het Spaarne hoort bij de gemeente Haarlem. Spaarndam-Oost, aan de rechteroever, heeft de meeste inwoners en behoort bij de huidige gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude. De Kamer verzoekt de regering in de motie om vanwege

“de discussie over de positie van het dubbeldorp Spaarndam om na voltooiing van het herindelingsproces, de provincie Noord-Holland te verzoeken met de nieuwe gemeente Haarlemmermeer, de gemeente Haarlem, alsmede met de inwoners van Spaarndam te verkennen of voor het dorp Spaarndam een grenscorrectie een duurzame oplossing is en of dit kan rekenen op draagvlak van de inwoners van Spaarndam, en de Kamer hierover binnen een jaar te informeren.”

 

Zienswijzen

Burgemeester Onno Hoes van Haarlemmermeer:

“Als de provincie ons uitnodigt voor een onderzoek verlenen wij daaraan natuurlijk onze medewerking. Ik heb er alle vertrouwen in dat dat leidt tot een goede uitkomst. Want zoals mijn collega Pieter Heiliegers ook zegt: er is altijd heel goed geluisterd naar de wensen van inwoners. Ook uit de meer dan tweehonderd ingediende zienswijzen begin 2017 bijvoorbeeld bleek dat veruit de meeste bewoners en organisaties, ook die uit Spaardam-Oost in het huidige Haarlemmerliede en Spaarnwoude, een voorkeur hebben voor een fusie met Haarlemmermeer.”

 

Dubbeldorpen

“Bovendien”,

vervolgt burgemeester Hoes,

“is van belang in dezen dat Haarlemmermeer veel ervaring heeft met dubbeldorpen. Samen met onze buurgemeenten weten we de zaken voor inwoners van dorpen die tegen elkaar aan liggen aan twee zijden van de gemeentegrens altijd prima te regelen. Dat geldt bijvoorbeeld voor de dubbeldorpen Lisserbroek en Lisse, Beinsdorp en Hillegom, Kaag en Buitenkaag, dus waarom straks niet ook voor Spaarndam-Oost in de gemeente Haarlemmermeer en de andere kant van Spaarndam in de gemeente Haarlem?”

 
Later dit jaar neemt de Eerste Kamer een besluit over de wet over de samenvoeging. Woensdag 21 november 2018 zijn er gemeenteraadsverkiezingen voor de nieuwe gemeente Haarlemmermeer.
 
 
Gepubliceerd op: 
24 apr 2018