.

Zonnepanelen

Zonnepanelen zijn in een korte tijd veranderd van een duurzame hobby naar een serieuze investering met een korte terugverdientijd.

Het kabinet wil de salderingsregeling voor particuliere woningen tot 1 januari 2023 aanhouden. Daarna wordt voor het terugleveren aan het net de saldering stapsgewijs afgebouwd tot 2031. Via deze regeling wordt het overschot aan elektriciteit dat opgewekt wordt als de zon volop schijnt, teruggeleverd aan het net. Wanneer de zonnepanelen minder opwekken wordt er stroom afgenomen van het net. Salderen is het tegen elkaar wegstrepen van het terugleveren en afnemen. Deze regeling is met name interessant omdat hierin de energiebelasting wordt meegerekend.

Er zijn verschillende organisaties in Haarlemmermeer die u kunnen helpen met het verduurzamen van uw woning waaronder het plaatsen van zonnepanelen. U kunt hiervoor naar het Regionaal Energieloket. Bij Winst uit je Woning kunt u in Haarlemmermeer terecht voor de eerste (financieel aantrekkelijke) stappen met zonnepanelen en bijv. isolatie door middel van een groepsaankoop.

Zonneweide

Om onze energiedoelstellingen te halen, moeten we de mogelijkheden om duurzame energie op te wekken optimaal benutten. Het plaatsen van zonnepanelen op daken is niet voldoende. Door gronden die voorlopig nog niet ontwikkeld kunnen worden tijdelijk te gebruiken voor zonneweiden kan er veel energie worden opgewekt.

In 2018 is zonneweide De Groene Hoek geopend met een grootte van 26 hectare, met een vermogen van circa 15 MW. Dit staat gelijk aan het energieverbruik van 4.500 huishoudens! Momenteel wordt gewerkt aan een uitbreiding naar nog eens 24 hectare.

Zonne-energiecentrale

De stichtingen Lisserbroek Samenmeer en Lisse Duurzaam willen een zonne-energiecentrale Lisserbroek-Lisse beginnen. Deze moet komen op het dak van een lokaal bollenbedrijf met maximaal 18.000 panelen. Momenteel wordt de financiële haalbaarheid onderzocht.