Zonnepanelen

Zonnepanelen zijn in een korte tijd veranderd van een duurzame hobby naar een serieuze investering met een korte terugverdien tijd.
Particuliere woningen kunnen tot tenminste 2023 gebruik maken van de zogenoemde salderingsregeling. Dit houdt in dat het overschot aan elektriciteit dat opgewekt wordt als de zon volop schijnt, teruggeleverd kan worden aan het net. Wanneer de zonnepanelen minder opwekken wordt er stroom afgenomen van het net. Salderen is het tegen elkaar wegstrepen van het terugleveren en afnemen. Deze regeling is met name interessant omdat hierin de energiebelasting wordt meegerekend.

Haarlemmermeer faciliteert in collectief inkopen van zonnepanelen. Hiervoor werken we samen met het inmiddels landelijke concept Winst uit je Woning. Naast collectief inkopen van zonnepanelen bieden ze ook isolatiemaatregelen en energiescans aan.
 

Zonneweide

Om onze energiedoelstellingen te halen, moeten we de mogelijkheden om duurzame energie op te wekken optimaal benutten. Het plaatsen van zonnepanelen op daken is niet voldoende. Door gronden die voorlopig nog niet ontwikkeld kunnen worden tijdelijk te gebruiken voor zonneweiden kan er veel energie worden opgewekt.

In 2017 wordt op De Groene Hoek een zonneweide van 26 hectare aangelegd, met een vermogen van circa 15 MW. Dit staat gelijk aan het energieverbruik van 4.500 huishoudens! Momenteel wordt ook gewerkt aan een mogelijk uitbreiding naar nog eens 24 hectare.
 

Zonne-energiecentrale

De stichtingen Lisserbroek Samenmeer en Lisse Duurzaam willen een zonne-energiecentrale Lisserbroek-Lisse beginnen. Deze moet komen op het dak van een lokaal bollenbedrijf met maximaal 18.000 panelen. Momenteel wordt de financiële haalbaarheid onderzocht.