.

Water projecten

Binnen Haarlemmermeer lopen tal van projecten. Hieronder zijn ze ingedeeld in welke het interessantst zijn voor inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Voor extra inspiratie kunt u ze natuurlijk ook allemaal bekijken!

Interessant voor iedereen!

  • Haarlemmermeer Waterproof
Om als Haarlemmermeer klimaat adaptief te worden zijn alle mogelijke maatregelen van belang. Met de campagne Haarlemmermeer Waterproof wordt gewerkt aan een grotere betrokkenheid van iedereen. We willen iedereen stimuleren zich in te zetten voor een klimaatbestendige en aantrekkelijke inrichting van de stad. Samen met het NMCX Centrum voor Duurzaamheid, wordt een beweging van onderaf gecreëerd door laagdrempelige acties. De website van Waterproof staat boordevol tips en inspiratie voor de inrichting van tuinen, daken, gebouwen, straten en buurten.
 
  • Campagne Waterhelden
Rijnland is gestart met de campagne Waterhelden om de regio weerbaar te maken tegen hoosbuien. Inwoners, scholen en verenigingen worden in een prijsvraag uitgedaagd om hun beste ontwerp in te dienen voor het tijdelijk opvangen van regenwater.
 
  • Flexibel Peil
Het huidige watersysteem is gebaseerd op vaste zomer- en winterpeilen voor afzonderlijke gebieden. Door het peil van het oppervlaktewater flexibel te maken, kan meer water worden geborgen op de momenten dat er meer neerslag valt. Dat maakt flexibel peil een belangrijk onderdeel van een robuust en klimaatbestendig watersysteem. Met dit project onderzoeken we of en waar dit mogelijk is.
 
  • Aanleg natuurvriendelijke oevers
Waar mogelijk proberen we natuurvriendelijke oevers aan te leggen. Dit zorgt niet alleen voor een betere kwaliteit van het oppervlaktewater, maar versterkt ook de ecologische hoofdstructuur (EHS), die door de provincie is vastgesteld.

 

Interessant voor inwoners!

  • Verbetering van het grondwaterregime in woonwijken
Een aantal wijken in Haarlemmermeer hebben last van grondwaterproblemen. Daarom is hier een grondwatermonitoringssysteem aangelegd. Aan de hand van de gegevens die dit oplevert, wordt waar nodig drainage aangelegd.
 
  • Stresstest klimaatbestendige stad
Met de stresstest kunnen we globaal bepalen waar de kwetsbare plekken zijn bij hevige neerslag en extreme hitte. Het resultaat is een kaart met plekken die verder onderzocht moeten worden. Op basis daarvan kunnen we maatregelen nemen.

  

Interessant voor maatschappelijke organisaties!

 
  • Groene Schoolpleinen
Een groen schoolplein leidt tot een betere gezondheid van kinderen. Bovendien kan een groenere omgeving de waarde van onroerend goed laten stijgen. Met dit project wil de gemeente jaarlijks scholen en ouders ondersteunen bij het vergroenen van hun schoolplein door middel van begeleiding en een financiële bijdrage. De ambitie is om eind 2018 twintig extra groene schoolpleinen te hebben gerealiseerd. Hiermee zou de helft van alle basisscholen in Haarlemmermeer een groen schoolplein hebben.