.

Subsidie en financiering ondernemers

Ondernemers kunnen in aanmerking komen voor verschillende subsidieregelingen, financieringen of belastingvoordelen.
Op Ondernemersplein.nl vindt u hiervan een overzicht. Verder ziet u hieronder per niveau waar u specifiek terecht kunt voor verschillende subsidies.
 

Provincie

Het is mogelijk om subsidie aan te vragen vanuit de provincie. De afhandelingstermijn en verantwoordingssystematiek zijn afhankelijk van de hoogte van de aanvraag. De provincie subsidies zijn te vinden bij het subsidieloket van Noord-Holland.
 

Rijk

Subsidieregelingen vanuit het rijk zijn vaak gericht op kennisoverdracht en vragen om samenwerkingen. De invulling van de samenwerking zal moeten voldoen aan de vooraf opgestelde definitie voor elke subsidie. Een overzicht van de rijksubsidies is te vinden op RVO.nl. Vanuit RVO zijn er ook netwerken waar bedrijven in contact kunnen komen met kennisinstellingen en internationale Research & Development contacten.
 

Europese Unie

Op de website van de Europese Commissie vindt u informatie over subsidies, leningen en aanbestedingen. Hier wordt ook verder uitleg gegeven over de verschillende lopende fondsen en programma's. Het programma Horizon 2020 biedt ondersteuning voor het MKB bij innovatie en economische groei.

Klimaatplein.nl geeft een overzicht van subsidies en financieringen specifiek voor energiebesparing en duurzame opwek. De mogelijkheden voor bekende belastingsregelingen als EIA, MIA & VAMIL worden ook besproken. Daarnaast vindt u informatie over het verduurzamen van uw bedrijf en verschillende tools die u daarbij kunnen helpen.