.

Samenwerkingen en lidmaatschappen

Gemeente Haarlemmermeer werkt op nationaal en internationaal niveau samen met diverse partijen. Schaalniveau en kennisuitwisseling zijn cruciaal om een transitie te laten slagen.
Zo zijn we betrokken bij verschillende coalities en samenwerkingen, waaronder:
 
  • Coalitie klimaatbestendige stad
  • Coalitie voorzieningenniveau
  • Samenwerking bouw- en sloopafvalsector
  • Samenwerking vanuit City Deal Circulaire Stad
Zijn we actief in verschillende regioverbanden, waaronder:
 
  • Cirkelstad
  • Westas
  • Metropoolregio Amsterdam (MRA)
En hebben we banden met internationale kennisinstellingen, waaronder:
 
  • Ellen McArthur Foundation (EMF)
  • Arizona State University (ASU)