Ed en Lily Nieuwenhuis uit Lisserbroek Participatie Proof

Publicatiedatum: 
vrijdag 17-03-2017
Zonnepanelen op het dak van RK Basisschool De Reiger in het kader van een zonne-energiecentrale Lisserbroek; een schoon dorp; het Adamas inloophuis; Lisserbroek SamenMeer en Lisserbroek Turfspoor. Het is maar een kleine greep uit belangrijke projecten in en om Lisserbroek waar Ed en Lily Nieuwenhuis bij zijn betrokken. Zij zetten zich op deze manier in voor de samenleving: ze initiëren, ze denken mee, praten mee en beslissen mee. Daarom ontvingen Ed en Lily op donderdag 16 maart uit handen van de wethouder Duurzame economische ontwikkeling het predicaat ‘Participatie Proof’.

Wethouder John Nederstigt:

‘Als het gaat om duurzaamheid, zie ik dat steeds meer mensen daar de schouders onder zetten, ook hier in Lisserbroek. Dat is voor mij participatie pur sang, en die geef ik graag een duwtje in de rug. Soms door mee te denken, door het inzetten van onze netwerken of door mee te financieren. En met het predicaat Participatie Proof laten we daarnaast onze grote waardering zien voor de inzet van deze actieve inwoners.’ 

Ed en Lily Nieuwenhuis met wethouder John Nederstigt bij de zonnepanelen op het dak van RK Basisschool De Reiger 

Participatie Proof

Participatie en stimuleren van actieve inwoners is een speerpunt van dit college. In dat kader worden de komende periode inwoners in het zonnetje gezet die zo’n actieve rol spelen. Zij krijgen het predicaat ‘Participatie Proof’. Ed en Lily Nieuwenhuis zijn de tweede in rij die dit predicaat ontvangen. Eerder verklaarde Marjolein Steffens – van de Water (wethouder Participatie) Ciska te Boekhorst en Myrna van den Kommer uit Hoofddorp Participatie Proof voor hun bijdrage aan Hoofddorp Centraal
 

Rekenkamercommissie

Dit is een van de vele voorbeelden hoe in Haarlemmermeer aan een duurzame, circulaire samenleving wordt gewerkt. De Haarlemmermeerse Rekenkamercommissie (RKC) evalueerde het duurzaamheidsbeleid en vindt dat de gemeente op de goede weg is. De verandering is nodig, allereerst om te zorgen voor een gezonde leefomgeving, voor onszelf en voor ons nageslacht. Met onze lineaire manier van produceren en consumeren gaan we het niet redden. Natuurlijke grondstofbronnen raken uitgeput, de biodiversiteit raakt steeds verder aangetast. Het Klimaatakkoord van Parijs is bittere noodzaak. Kijk ook op www.Haalermeeruit.nl