Gasloos

De rijksoverheid heeft vastgesteld dat iedereen in Nederland aardgasvrij moet wonen vanaf 2050. Huishoudens mogen dan geen CO2 meer uitstoten. Deze ambitie komt mede voort uit het Klimaatakkoord van Parijs en de daarbij horende verlaging van de uitstoot in Nederland.
Deze immense opgave heeft grote consequenties voor zowel huurders als particuliere huiseigenaren. Zo wordt koken op gas iets van vroeger, moeten alle woningen goed geïsoleerd zijn, en zullen we innovatieve bronnen voor (rest)warmte aan moeten boren.  

Het elektriciteitsverbruik van woningen zal in veel gevallen stijgen. Waar andere bronnen van warmte niet voorhanden zal gekeken moeten worden naar 'all-electric' oplossingen. Voorbeelden hiervan zijn: Warmtepompen, infrarood verwarming, inductiekookplaten en elektrische boilers. zonnepanelen zullen een belangrijke bijdrage moeten leveren aan de hoge vraag naar elektriciteit.  

De website van milieucentraal geeft naast tips over besparen, ook een overzicht van praktische stappen die gezet kunnen worden richting een aardgasvrij huis. Via Winst uit je Woning kunt u in Haarlemmermeer al de eerste (financieel aantrekkelijke) stappen zetten met isolatie en zonnepanelen.
 

Regionaal warmtenet 

Haarlemmermeer bereidt zich voor op een aardgasloze bebouwde omgeving met warmtenetten als aantrekkelijk alternatief. Om duurzame energie voor iedereen in Haarlemmermeer mogelijk te maken heeft de gemeente, samen met ruim 30 publieke en private partijen in de Metropoolregio Amsterdam (MRA), ingestemd met het 'Grand Design' voor een regionaal warmtenet. Deze strekt zich uit van IJmuiden tot Almere en van Zaanstad tot Aalsmeer.