.

Financiële ondersteuning

Bijdrage Groen Schoolplein

Ouders en scholen die een schoolplein willen vergroenen kunnen van het Programma Duurzaam een bijdrage krijgen. Deze bijdrage is ten hoogste 50% van de begroting met een maximum van € 5.000 per school. De bijdrage moet een fysieke investering zijn in één of meerdere onderdelen van het groene schoolplein, die bijdragen aan één of meerdere van de doelstellingen van het Programma Duurzaam. Aanmelden kan via:

Scholen kunnen via de Groene Kapstok van NMCX ook begeleiding vragen van NewEnergyConsulting.

Verduurzaming Woon-Zorg Initiatieven

Kleinschalige woon-zorg initiatieven kunnen voor het verduurzamen van het vastgoed kunnen een bijdrage krijgen van het Programma Duurzaam. Het programma wil hiermee ook sociale duurzaamheid in Haarlemmermeer ondersteunen. Daarom is tot 2018 in totaal € 200.000 beschikbaar gesteld voor kleinschalige woon-zorg initiatieven. De bijdrage is maximaal 50% van het bedrag dat geïnvesteerd wordt aan verduurzaming en met een maximum van € 40.000 per organisatie. Het initiatief moeten aan verschillende voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen:

  • Het vastgoed moet minimaal energieneutraal worden;
  • Het is een initiatief zonder winstoogmerk;
  • Het is een particulier initiatief dat eventueel door een stichting of vereniging wordt beheerd;
  • De aanvraag betreft een investering die meerdere jaren meegaat. Bijvoorbeeld een warmte installatie of het opwekken van duurzame energie;
  • Het is duidelijk wat de rendementen zijn van de extra duurzaamheidsinvestering op de exploitatie;
  • Het initiatief heeft een positief advies van Meermaker; en
  • Het initiatief heeft een positief advies vanuit de clusters Samenleving, Sport en Cultuur (SSC) en Maatschappelijke Ondersteuning en Zorg (MOZ). Het Programmateam legt het voorstel aan hen voor.
Om in aanmerking te komen moet het volledig ingevuld worden en verstuurd naar duurzaam@haarlemmermeer.nl. Aanvragen kunnen nog tot en met 31 December 2017 ingediend worden maar dienen voor November 2018 uitgevoerd te zijn. Na uitvoering zal de gemeente om een rapportage vragen van de resultaten.