Documenten

Hieronder hebben we de relevante documenten en informatiebladen verzameld over duurzaamheid in Haarlemmermeer.

Algemeen

Programma Haarlemmermeer Duurzaam

In Haarlemmermeer willen we naar een circulaire samenleving. Een samenleving die toekomstbestendig is op gebied van grondstoffen, energie en water. Met het Programma Haarlemmermeer Duurzaam voeren we tientallen projecten uit om hier invulling aan te geven. Het Programma is daarmee het overkoepelende van waaruit we in de huidige collegeperiode (2015-2018) aan duurzaamheid werken.

Voor zolang het programma duurt geven we jaarlijks een update van de lopende projecten. Omdat we willen kijken of we de goede acties ondernemen om tot een duurzamer Haarlemmermeer te komen, meten we elk jaar onze voortgang met de duurzaamheids monitor. Vanaf 2017 zijn het uitvoeringspgrogramma en de monitor samengevoegd.
 

Eerdere versies:


Voor Ondernemers

Grondprijzennota

Leidraad Duurzame Inrichting Openbare Ruimte

Voor het (opnieuw) inrichten van openbare ruimte gelden bepaalde regels. Deze regels zorgen er voor dat onze buitenruimte er goed uitziet en door iedereen gebruikt kan worden. En dat materialen worden toegepast die duurzaam zijn, dus lang meegaan en niet te duur zijn in onderhoud. In de gemeente Haarlemmermeer wordt sinds 2014 bij het (her)inrichten van nieuwe en bestaande openbare buitenruimte gewerkt met een ‘leidraad Duurzame inrichting openbare ruimte’ (DIOR). In de DIOR staan standaardeisen voor het inrichten van openbare buitenruime. Op verschillende plaatsen in de DIOR hebben duurzaamheidsambities een plek gekregen. De technische eisen bijvoorbeeld zijn zo opgesteld dat onderdelen lang mee gaan of van een milieuvriendelijk materiaal zijn. Ook is er aandacht voor natuur- en diervriendelijk groen. En wordt ruimte gelaten voor het toepassen van innovatieve materialen, zoals reflecterend asfalt of Led-verlichting.

Gemeentelijke Prestatie Richtlijn Gebouw

De Gemeentelijke Prestatie Richtlijn (GPR-Gebouw) wordt gebruikt als instrument om duurzaamheids-prestaties van gebouwen meetbaar en inzichtelijk te maken. Het instrument is inzetbaar voor nieuwbouw, bestaande bouw en grootschalige renovatie in iedere fase van het bouwproces: programma van eisen, ontwerp en realisatie. Na het invoeren van de gegevens is aan een score te zien hoe het gebouw presteert. De score is overzichtelijk ingedeeld in de vijf thema's Energie, Milieu, Gezondheid, Gebruikskwaliteit en Toekomstwaarde.