.

Circulaire Economie

Een bloeiende, circulaire economie is een economie waarin welvaart samengaat met een gezonde, sociale samenleving waarin we geen schade toebrengen aan onze woon, werk- en leefomgeving. En daar werken we hard aan.
In het huidige economisch stelsel wordt er geproduceerd, geconsumeerd en vervolgens grotendeels weggegooid wat leidt tot afval. In een circulaire economie wordt afval gezien als grondstof voor nieuwe producten. Dit zorgt ervoor dat de vraag naar nieuwe grondstoffen daalt en milieuvervuiling wordt beperkt. De gemeente Haarlemmermeer is aangesloten bij de City Deal Circulaire Stad met de intentie om circulaire initiatieven te ondersteunen en te stimuleren.

Daarnaast werken we aan het op gang brengen van circulair inkopen, het sluiten van regionale grondstofketens en het opzetten van een materialen-marktplaats.

NMCX is sinds Juli 2017 begonnen met het opzetten van een circulaire beweging Meerzwam met een circulaire community als doel.
 

Rijksbreed programma

In 2016 is het Rijksbrede programma Circulaire Economie gestart. Hierin staat wat er nodig is voor een circulair Nederland in 2050. De filosofie van een circulaire economie wordt dus breed gedragen!


Total Cost of Ownership

In circulaire ontwerpen worden alleen materialen gebruikt die volledig hergebruikt kunnen worden. Door de budgetten voor aanschaf, onderhoud en afdanking voor de hele gebruiksfase te bundelen, ontstaat een ander beeld van de prijs: de Total Cost of Ownership.