Aardgasloos in Haarlemmermeer

De energievoorziening van Nederland gaat veranderen. Uiterlijk in 2050 moet de gehele gebouwde omgeving aardgasvrij zijn. Aardgas is een fossiele brandstof die opraakt, bij de verbranding komt het broeikasgas CO₂ vrij. CO₂ versterkt de opwarming van de aarde en daarmee ook klimaatverandering. Inmiddels zijn er verschillende goede alternatieven voor aardgas.
De rijksoverheid geeft gemeenten een belangrijke en bepalende rol bij het aardgasvrij worden. Binnen de regio hebben we afgesproken om de gebouwde omgeving al grotendeels aardgasvrij te maken per 2035. Dit zorgt voor een grote uitdaging op het gebied van  nieuwbouw en bestaande woningen in onze regio.
 

Wat betekent dit voor u?                

Als inwoner of ondernemer gaat u de veranderingen  merken. Uw woning of bedrijfspand gaat in de toekomst anders verwarmd worden en u gaat over op elektrisch (inductie)koken. Wanneer dit gebeurt hangt af van uw situatie. Gaat het om nieuwbouw of om een bestaande woning, in welke wijk u woont etc. We brengen als gemeente voor 2018 en 2019 in kaart wat er in welke buurt staat te gebeuren.

Een nieuwbouw woning van het aardgas afhalen is redelijk makkelijk. Voor bestaande bouw zijn de uitdagingen groter. Hieronder vindt u meer informatie per ondewerp.
 
  • Nieuwbouw
  • Bestaande bouw
  • Alternatieven voor aardgas
  • Voorbeelden van aardgasloos in HaarlemmermeerNieuwbouw

Nieuwbouw kan redelijk makkelijk aardgasloos gemaakt worden. De belangrijkste keuze is hoe de warmtevoorziening geregeld gaat worden: met een warmtepomp, infrarood of misschien wel collectief met warmte/koudeopslag.
1 februari 2018 heeft de gemeente Haarlemmermeer samen met andere gemeenten in de metropoolregio Amsterdam (MRA) de intentieovereenkomst getekend om geen huizen meer te bouwen met een aardgasaansluiting. Inmiddels gaat per 1 juli 2018 ook landelijk de nieuwe wet Voortang Energietransitie in.

Deze wet zegt dat nieuwbouwwoningen niet meer verplicht worden een aardgas aansluiting te hebben. Dit betekent dat er voor nieuwbouw vanaf 1 juli 2018 geen vergunning wordt gegeven voor woningen, bedrijven of andere gebouwen met aardgasaansluiting (kleinverbruik). Alleen bij speciale gevallen kan de gemeente een uitzonderingmaken. De rijksoverheid stelt hiervoor regels op. De gemeente Haarlemmermeer wil geen gebruik maken van deze uitzonderingsbevoegdheid omdat dit niet aansluit bij het gemeentelijk beleid, onze doelstellingen en de doelstellingen van de rijksoverheid.


We zetten de veelgestelde vragen over dit ondwerp voor je op een rij

 Welk alternatief kan ik het beste toepassen?

Welke warmtevoorziening u het beste kunt toepassen is erg afhankelijk van de situatie. Vragen die een rol spelen zijn: om hoeveel panden gaat het? Wat voor warmte- (en koude) vraag hebben ze? Wat is de capaciteit van het huidige elektriciteitsnet? Is er restwarmte in de buurt waar u gebruik van kunt maken? etc. Om een goede keuze te kunnen maken kunt u advies inwinnen bij hiervoor gespecialiseerde bureaus. Op deze pagina vindt u een overzicht van technieken die waarschijnlijk in Haarlemmermeer goed toepasbaar zijn.
Zijn er plannen voor een warmtenet waar ik mijn woning op aan kan sluiten?

In de gemeente Haarlemmermeer zijn momenteel nog geen warmtenetten aanwezig. Wel laten we onderzoeken of, en waar in de gemeente warmtenetten een goed alternatief voor aardgas zijn. Waarschijnlijk wordt 60% van de bestaande woningbouw in de toekomst collectief (dus op een groot of klein warmtenet) aangesloten. We verwachten hier in de loop van 2019 meer duidelijkheid over te kunnen geven.
Ik ben ontwikkelaar en wil graag weten wat er mogelijk is

Er wordt gewerkt aan een factsheet voor ontwikkelaars. Voor inhoudelijke en/of specifieke vragen kunt u contact opnemen met het ondernemersplein, of de gemeentelijke projectmanager die betrokken is bij uw initiatief.
Kan ik gebruik maken van een WKO?

Warmte/koude-opslagsystemen (WKO) zijn bodemenergiesystemen die warmte en koude opslaan in een grondwaterbel. Hiermee wordt extra warmte van de zomermaanden opgeslagen in de bodem om deze weer te kunnen gebruiken voor verwarming in de winter. Andersom wordt koude in de winter opgeslagen voor koeling in de zomer.

De bodem in Haarlemmermeer is erg geschikt voor WKO’s. Op dit moment zijn er voor opensystemen geen aparte ordeningsregels (interferentiegebieden). Om een WKO aan te leggen heeft u een watervergunning nodig. Deze kunt u aanvragen via de Provincie Noord-Holland. Houdt u bij het toepassen van een WKO altijd oog voor een gebalanceerd systeem. Het aanleggen van een warmtevoorziening alleen zorgt niet altijd voor dit gebalanceerde systeem. Gespecialiseerde adviesbureau’s kunnen u verder informeren.

Vanuit de gemeente zijn er een aantal voorwaarden voor het aanleggen van een WKO
  • Het systeem (inclusief put en leiding) moet zoveel mogelijk op eigen grond/perceel liggen
  • Mocht er openbare ruimte nodig zijn dan heeft u hier de vergunning ‘werken in de openbare ruimte’ voor nodig
  • Op doorgaande routes mogen geen putten geplaatst worden.Kan ik gebruik maken van bodemlussen/bodemwarmtewisselaars?

Bodemlussen, bodemwarmtewisselaars of gesloten bodemsystemen zijn buizen die warmte halen uit de bodem. Meestal worden deze verticaal geplaatst over een lengte van 80-120 meter onder de grond.
Meer informatie over WKO’s of een overzicht van WKO’s die al aangelegd zijn.
  Kan ik gebruik maken van warmtepompen?

Warmtepompen halen warmte uit bijvoorbeeld de buitenlucht en zorgen voor een temperatuur waarmee u uw kraanwater en woning kunt verwarmen. Er zijn verschillende soorten warmtepompen, waarvan de luchtwarmtepomp en waterwarmtepomp de twee hoofdsoorten zijn.

Luchtwarmtepompen halen warmte uit de buitenlucht. Waterwarmtepompen gebruiken bijvoorbeeld warmte uit een bodemlus (zie vraag over bodemlussen). De efficiëntie (COP) van waterwarmtepompen is meestal hoger dan die van luchtwarmtepompen. Vooral in de winter is dit verschil te merken.

Wanneer u kiest voor een luchtwarmtepomp wordt er op of aan uw gebouw/woning een kast geplaatst waar de warmtepomp de buitenlucht naar binnenhaalt. Deze warmtepompen zijn vaak aan de buitenkant zo groot als een gemiddeld airconditioningsysteem. Ook maakt de ventilator van de luchtwarmtepomp geluid. Denk daarom goed na op welke plek u de luchtwarmtepomp gaat plaatsen.
 Heb ik een vergunning nodig?

Of u één of meerdere vergunningen nodig heeft hang er vanaf voor welk alternatief u kiest. Doe de uitgebreide vergunningscheck om te kijken of een vergunning bij u nodig is.
 Wat kost het om aardgasloos te bouwen?

Inmiddels zijn er al verschillende voorbeelden waarbij aardgasloze nieuwbouw niet veel meer hoeft te kosten dan nieuwbouw mét een aardgasaansluiting. De investeringskosten zijn vandaag de dag vaak nog hoger, daartegenover staat dat de maandlasten vaak lager worden.

Voorbeeld
De investering voor een standaard nieuwbouwwoning (120 m2) verwarmd met een warmtepomp en 10 zonnepanelen komt uit op ongeveer € 15.000. Omgerekend kost dit ongeveer € 60 per maand.
De energierekening kan daarentegen maandelijks ongeveer € 100 lager zijn dan wanneer u een aardgasaansluiting heeft. Wel moet er rekening gehouden worden met extra onderhoudskosten. Alles bij elkaar blijven de maandelasten (inclusief financiering) in veel gevallen gelijk. Bron: Servicepunt Duurzame energie.

Tip: wanneer u een aardgasloze woning combineert met ‘nul-op-de-meter’ kan er een extra bedrag (€ 16.000 ) aan hypotheek gegeven worden. Zorg daarom dat uw wensen op tijd in het ontwerp en de financiering mee genomen worden.
 Ik heb al aardgas aangevraagd, kan ik dat kosteloos annuleren?

Ja, u kunt kostenloos de aanvraag annuleren wanneer u voor de start van de nieuwbouw toch besluit geen aardgasaansluiting te willen. De gezamenlijke netbeheerders hebben hier een zogenoemde inkeerregeling voor opgezet. Meer informatie volgt op de website van netbeheer Nederland.
 Moet ik nog met andere regelgeving rekening houden?

Meer informatie volgt.
 Ik heb een mooi voorbeeld dat ik graag wil delen!

Leuk, we zijn altijd opzoek naar voorbeelden van inwoners en/of ontwikkelaars die bezig zijn met aardgasloos bouwen. We horen graag uw verhaal. Neem contact op met duurzaam@haarlemmermeer.nl
 Waar kan ik meer informatie vinden?

Heeft u persoonlijk advies nodig, neem dan contact op met het Regionaal energieloket.

Heeft u ondanks de informatie op deze website of die van het regionaal energieloket nog vragen?