.

Aan de slag met de energietransitie in Haarlemmermeer

De energietransitie is in Nederland hard onderweg. Veel mensen isoleren hun woning of nemen zonnepanelen. Toch zijn we er nog lang niet. In 2050 willen we CO2-neutraal zijn. Dat betekent dat we geen fossiele brandstoffen zoals kolen, olie en aardgas meer gebruiken. En dat huizen en kantoren comfortabeler worden gemaakt, door betere verlichting en isolatie. Onze energie wordt dan duurzaam opgewekt.

Er staat veel te gebeuren, maar we hebben daar de tijd voor. Om iedereen in Haarlemmermeer te kunnen laten meedoen, is het van belang dat we nu aan de slag gaan. Daarom stelde de gemeente Haarlemmermeer een plan op hoe we dit aanpakken. Ook wordt er nog veel uitgezocht en bedacht, want de energietransitie is behoorlijk ingrijpend. Dat doen we niet alleen, inwoners en ondernemers willen we hierbij betrekken. Want samen maken we de plannen beter voor iedereen.

Waar staat de gemeente nu?

We zijn al goed op weg in Haarlemmermeer. Onder andere dankzij de vele zonnepanelen op daken van woningen en bedrijven wekken we nu al 6,3 procent duurzame energie op in Haarlemmermeer. En heeft 25 procent van de woningen al een Energielabel A of hoger. Ook worden de eerste woningen aardgasvrij gebouwd en gerenoveerd. In 2019 klonk het startschot om de eerste basisschool aardgasvrij te maken: de Kameleon in Zwanenburg.

De gemeente werkt samen met verschillende organisaties om inwoners en ondernemers te ondersteunen. Vanuit NMCX, Centrum voor Duurzaamheid, zijn er collectieve inkoopacties. Voor inwoners is er Winst uit je woning, voor ondernemers heet het Winst uit je bedrijf. Speciaal voor MKB-bedrijven is er IkBespaarMEER (led-verlichting).

Ook kan duurzame energie in Haarlemmermeer worden gestimuleerd door stroom te kopen van Boer Jos via Tegenstroom of de windmolens van MeerWind.

Energietransitie Haarlemmermeer

Wat zijn de plannen?

De komende tijd worden de plannen en ideeën verder uitgewerkt. Dit gaat over hoe we woningen en bedrijven in de toekomst op een duurzame manier verwarmen. Maar ook waar duurzame energie wordt opgewekt. Hierbij willen we graag leren van anderen door slim te volgen. De plannen worden samen met u en andere inwoners en ondernemers in Haarlemmermeer vormgegeven. Bekijk het .

 

Duurzaam verwarmen

Heel veel woningen en bedrijven in Nederland worden verwarmd met aardgas. Omdat we in Nederland van het aardgas af gaan zullen we al die gebouwen op een andere manier moeten gaan verwarmen. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat we per wijk gaan kijken wat het beste alternatief is. De gemeente moet voor 2021 een plan opstellen: de Transitievisie Warmte. In Haarlemmermeer willen we dit plan graag samen met inwoners en ondernemers vormgegeven.

Heeft u een idee of initiatief voor uw straat of buurt hiervoor, dan gaan we daar graag over in gesprek. Mogelijk komt uw initiatief in aanmerking voor de proeftuin aardgasvrije buurt.

 

Energie opwekken

Naast dat we van het aardgas af gaan, zal ook meer duurzame energie worden opgewekt. Daarvoor zijn alle gemeenten in Nederland nu aan het uitzoeken hoe en waar dit moet gebeuren. Dit doen ze via Regionale Energiestrategieën. Deze plannen worden samen met belanghebbenden opgesteld en moeten uiteindelijk door de gemeenteraad worden vastgesteld. Haarlemmermeer is onderdeel van de regio Noord-Holland Zuid.

 

Datacenters, biomassa, zonneakkers en warmtenetten

In de energietransitie komen er meer en andere bronnen van warmte en elektriciteit. Denk aan restwarmte van datacenters, biomassacentrales en warmte uit de bodem. Deze ontwikkelingen hebben een groot effect op de leefomgeving, het landschap en de infrastructuur. Daarom is het van belang dat we er zorgvuldig mee omgaan. Voor de komende periode komen we  daarom met plannen over deze onderwerpen.

 

Ik wil aan de slag, hoe kan ik meedoen?

Wilt u meedenken of meepraten? Of heeft u een eigen idee dat u wilt uitvoeren voor bijvoorbeeld een aardgasvrije buurt? De gemeente Haarlemmermeer betrekt u graag bij de plannen.

De komende jaren worden verschillende plannen opgesteld. Bijvoorbeeld hoe de woonwijken van het aardgas af gaan en waar we duurzame energie gaan opwekken. Hierbij betrekken we u graag. Via onze communicatiemiddelen (InforMeer Online, website, Facebook en Twitter) attenderen we zowel inwoners en ondernemers op deze bijeenkomsten. Wilt u op de hoogte blijven? Meld u aan via energie@haarlemmermeer.nl.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Veel gestelde vragen

Hieronder staan de antwoorden op veel gestelde vragen over de energietransitie. Mocht u een andere vraag hebben, neem dan contact op met NMCX, Centrum voor Duurzaamheid, of stuur een mail naar energie@haarlemmermeer.nl.

Waarom een energietransitie, wat is dat?

De energietransitie is een gevolg van onder andere het Klimaatakkoord van Parijs waarin is afgesproken dat we onze CO2-uitstoot moeten beperken. Een belangrijke bron van CO2-uitstoot is het gebruik van energie uit fossiele brandstoffen, bijvoorbeeld kolen, olie en gas. We moeten dus alternatieven vinden voor de kolen- en gascentrales die nu nog in grote mate onze elektriciteit maken.

Verder hebben de aardbevingen in Groningen ervoor gezorgd dat het kabinet wil dat we in Nederland sneller van het aardgas afgaan. Nu zijn we liever niet teveel afhankelijk van het importeren van aardgas uit andere landen. Daarom gaan we alternatieven ontwikkelen voor de plekken waar we aardgas gebruiken zoals voor woningen, bedrijven en kassen.

Ondertussen is de energietransitie al een tijd aan de gang: steeds meer mensen nemen zonnepanelen, isoleren hun woning en/of kopen een hybride of elektrische auto. Deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat we op andere plekken energie gaan opwekken of andere vormen van energie gaan gebruiken. Bijvoorbeeld elektriciteit in plaats van benzine of diesel. Hoe meer mensen dit gaan doen, hoe groter de impact is op de energievoorziening in Nederland.

Waarom gaan we van het aardgas af?

De aardbeving in het Groningse Zeerijp in januari 2018 heeft ervoor gezorgd dat de Nederlandse overheid heeft besloten om de aardgaswinning in het noorden  versneld af te bouwen. Dat betekent dat er veel minder aardgas in Nederland beschikbaar is. De gebouwen en de economie in Nederland zijn nog erg afhankelijk van aardgas. Omdat we niet teveel afhankelijk willen zijn van andere landen om aardgas te importeren, moeten we alternatieven ontwikkelen. Daarnaast draagt op termijn het aardgasvrij maken van de gebouwen bij aan minder CO2-uitstoot, minder stikstof uitstoot en dus een beter milieu.

Wanneer gaat mijn wijk van het aardgas af?

Op dit moment (najaar 2019) weten we nog niet wanneer welke wijken in Haarlemmermeer van het aardgas af gaan. In 2021 moet elke gemeente de (eerste) plannen hiervoor af hebben. In ieder geval moet dan duidelijk zijn welke wijken vóór 2030 van het aardgas af gaan. We maken de plannen in de komende periode samen met inwoners en belanghebbenden.
Verschillende organisaties bekijken op dit moment wat de mogelijkheden zijn voor de verschillende gebieden in Nederland. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) maakte een analyse van de verschillende mogelijkheden om gebouwen te verwarmen. Daarin kijkt het PBL naar de haalbaarheid en kosten van verschillende warmtetechnieken om van het aardgas af te gaan. De startanalyse is geen advies aan de gemeente en geen uiteindelijke keuze voor een nieuwe warmtetechniek. De analyse kan de gemeente Haarlemmermeer wel ondersteunen bij het maken van een eerste keuze.

Komt er een warmtenet in mijn buurt?

Het nog niet duidelijk welk alternatief voor aardgas in elke buurt in Haarlemmermeer gaat komen. We weten dus ook nog niet waar een warmtenet komt. De mogelijkheden hiervoor hangen af van verschillende factoren. Bijvoorbeeld: welke initiatieven zijn er, waar kan de warmte vandaan komen, hoeveel kost het voor inwoners, en wat zijn de kosten voor de netbeheerder en de gemeente?

Moet ik mijn CV-ketel vervangen?

Wacht nog even als het kan. Wij verwachten dat we in 2020 kunnen aangeven wat in uw wijk of buurt het meest gunstige alternatief is. Is uw huidige cv-ketel echt kapot, denk erover een nieuwe ketel te huren. Of zet een eerste stap door een hybride warmtepomp aan te schaffen. Ook zonnecollectoren met boiler kunnen een goede eerste stap zijn. Pelletkachels en luchtwarmtepompen kunnen overlast bij u of bij uw buren veroorzaken. Laat u daarom goed informeren wanneer u aan deze oplossingen denkt.

Welke wijk wordt een proeftuin voor een aardgasvrije wijk?

We zijn alle mogelijkheden hiervoor nog aan het inventariseren. Dat doen we onder andere op basis van initiatieven. Heeft u een initiatief, dan gaan wij graag daarover in gesprek. U kunt contact opnemen met energie@haarlemmermeer.nl.

Heeft de gemeente subsidie voor zonnepanelen of isolatie?

Nee, de gemeente kent hiervoor geen subsidieregelingen. Om de kosten te verminderen, kunt u meedoen met Winst uit je woning dat door groepsaankopen kortingen voor inwoners bedingt. Voor maatregelen zoals energiebesparende maatregelen, warmtepompen of zonneboilers is subsidie van het Rijk te krijgen. Kijk hiervoor op de pagina van NMCX.

Kunnen we de restwarmte van datacenters gebruiken?

In Haarlemmermeer zijn veel datacenters die restwarmte produceren. Deze restwarmte kan in theorie gebruikt worden om huizen te verwarmen. Er wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheden hiervan: bij welke wijken kan dit, op welke manier, en is het betaalbaar?

Kan ik duurzame energie uit Haarlemmermeer kopen?

In Haarlemmermeer wordt op verschillende plekken duurzame energie geproduceerd. Bijvoorbeeld met zonnepanelen op daken of met windmolens. Via Tegenstroom kunt u bijvoorbeeld stroom van Jos krijgen of van zonnepanelen langs de A4, en de Coöperatieve Windenergie Vereniging produceert energie met de windmolens in het zuiden van de gemeente.

Wilt u zelf of samen energie gaan opwekken, dan is het misschien interessant om een energiecoöperatie op te zetten. Hier vindt u meer informatie.

Ik wil een nieuwe woning bouwen, moet die aardgasvrij?

Ja, sinds juli 2018 moeten alle nieuwbouwwoningen aardgasvrij worden gebouwd. Hier vindt u meer informatie.